Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Geo & Arche Dialog Wschodniej Perspektywy

Dodane w kategorii: Archiwalna, Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Wystawy, Wystawy czasowe
Wystawa otwarta od: 9 września, 2022 do 2 października, 2022
GEO & ARCHE – Dialog Wschodniej Perspektywy

9 września 2022 roku w Muzeum Historii Miasta Przemyśla Rynek 9 odbył się wernisaż wystawy „Geo&Arche dialog wschodniej perspektywy”.

GEO & ARCHE – Dialog Wschodniej Perspektywy

Na wystawie inż. Cyryla Konstantinovskiego Puntosa „GEO & ARCHE – Dialog Wschodniej Perspektywy” zostanie ukazany zbiór plansz, przedstawiających wyniki badań geoarcheologicznych i geoinformatycznych w ramach indywidualnego minigrantu POB Anthropocene Talent Management na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Głównym zadaniem ekspozycji jest zilustrowanie interdyscyplinarnego połączenia GEO (nauk geograficznych) i ARCHE (artefaktów archeologicznych) pogranicza Polski i Rusi Kijowskiej. Wizualizacje dotyczą tzw. Grodów Czerwieńskich we wczesnym średniowieczu, ze szczególnym uwzględnieniem podkarpackich fortec. Rezultaty analiz przestrzennych z zastosowaniem współczesnych narzędzi GIS (Systemów Informacji Geograficznej) zaprezentowano w formie map i blokdiagramów. Ich uzupełnienie stanowią fotografie, modele fotogrametryczne, opisy oraz barwne schematy. Część z wyników powstało dzięki badaniom przeprowadzonym w terenie. Wystawa obejmuje wiele aspektów obecnych grodzisk – od formowania się grodu po pozostałości, które przetrwały do dzisiaj (przykładowo wały obronne). Dodatkowo wskazano możliwe zależności pomiędzy nimi w kontekście regionalnym. Las pokrywa większość grodów w Karpatach, co też wpłynęło na metody zastosowane w projekcie. Wystawa ukazuje też trudno dostępne grodziska, takie jak: Trepcza, Aksmanice, czy Tuligłowy. Całość tematyki nawiązuje do szeroko rozumianego Antropocenu, czyli epoki człowieka.

inż. Cyryl Konstantinovski Puntos

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content