Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Dzwony w pejzażu pogranicza nadsańskiego

Dodane w kategorii: Projekty muzealne
Wydarzenie odbywa się dnia: 8 stycznia, 2018
Dzwony w pejzażu pogranicza nadsańskiego

Projekt Dzwony w pejzażu pogranicza nadsańskiego jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 rok: Kultura ludowa i tradycyjna. Celem projektu jest uchwycenie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego wpisanego w dzwony, czyli poznanie, jak mieszkańcy pogranicza nadsańskiego widzą te idiofoniczne instrumenty kościelne oraz dokumentacja i inwentaryzacja dzwonów na wspomnianym terenie. Pejzaż pogranicza nadsańskiego w niniejszych badaniach jest zawężony do części województwa podkarpackiego i obejmuje teren od Krasiczyna do Mrzygłodu (wybrane miejscowości w gminach: Krasiczyn, Krzywcza, Dubiecko, Dynów, Nozdrzec, Dydnia i Sanok). Geograficznie ten obszar to Pogórze Przemyskie i Pogórze Dynowskie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu pod adresem: www.mnzp.pl/dzwony/

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content