Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Dofinansowanie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Dodane w kategorii: Dofinansowania MKiDN, Informacje, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wydarzenia
Dnia 8 października, 2021
Dofinansowanie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Z przyjemnością informujemy, że Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa

Nazwa zadania: Konserwacja i badania najstarszych ikon ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Całkowita wartość zadania: 110 253 zł

Opis zadania: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej posiada jeden z największych i najcenniejszych zbiorów ikon w Polsce. Kolekcja ta zawiera dzieła datowane od XV do XX wieku. Celem zadania rozłożonego najpierw na trzy lata: 2021, 2022 i 2023 jest konserwacja i przebadanie najstarszych ikon z XV i z XVI wieku. Działania te sprawią, że będzie możliwe wszechstronne naukowe opracowanie tychże ikon, a w dalszym etapie opublikowanie wyników badań i analiz w bogato ilustrowanym, dwujęzycznym polsko-angielskim katalogu. Publikacja ta zamknie całość projektu. Zadanie jest kilkuletnie (2021-2024). Powyżej wskazana wartość dotyczy części zadania realizowanej w 2021 roku, w którym zabiegom będzie poddanych 8 ikon.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content