Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Dar druków muzycznych dla Biblioteki MNZP

Dodane w kategorii: Biblioteka poleca, Ciekawostki muzealne
Wydarzenie odbywa się dnia: 12 lipca, 2022
Dar druków muzycznych dla Biblioteki MNZP

Dar druków muzycznych dla Biblioteki MNZP Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, jak wspomniano we wcześniejszym artykule (Zapisy nutowe w zbiorach Biblioteki MNZP) gromadzi i posiada w swoich zbiorach nuty, pozyskane głównie z darów. W tym miejscu chcemy podziękować p. Katarzynie Rogalskiej za przekazany do biblioteki dar w postaci ponad stu wydawnictw muzycznych i zeszytów z nutami. Należał on do rodziny ofiarodawczyni, która mieszkała w Przemyślu. Prawdopodobnie gromadzony już przed drugą wojną światową, jest bardzo ciekawy ze względu na tematykę druków. Z uwagi na fakt, iż służył on do nauki gry na fortepianie, zawiera nuty o różnym poziomie zaawansowania. Wyróżnia się seria „Młody Muzyk-zbiór łatwych utworów na fortepian”, a także utwory dla dzieci. Obok tych publikacji widzimy także wydawnictwa i serie wydane w Niemczech (wydawnictwa: Edition Peters, Universal Edition) z końca XIX i początku XX wieku, zarówno klasyków, jak i mniej znanych kompozytorów.

Bardzo cenne są wydawnictwa prezentujące popularne polskie szlagiery dwudziestolecia międzywojennego, zarówno adaptacje utworów amerykańskich czy francuskich, ale też rodzime (Np. Umówiłem się z nią na dziewiątą), do których słowa napisali Emanuel Schlechter, Marian Hemar, Andrzej Włast. Charakteryzują się one ciekawą szatą graficzną.

Równie interesujące, choć może mogące budzić dziś pewne kontrowersje są utwory muzyki rozrywkowej, tanecznej wydane w krajach niemieckojęzycznych wchodzących w skład Rzeszy (Niemcy, Austria). One również charakteryzują się atrakcyjną oprawą graficzną, stojącą w jaskrawej sprzeczności z czasami, w których zostały wydane.

Dar druków muzycznych dla Biblioteki MNZP Generalnie wszystkie druki pochodzą sprzed 1945 r., począwszy od ostatnich dekad XIX i pierwszych XX wieku, poprzez dwudziestolecie międzywojenne, aż po czasy II wojny światowej. Wydane w większych ośrodkach wydawniczych tj. Lipsk, Berlin, Wiedeń Warszawa, Lwów czy Kraków.

Niektóre są opatrzone pieczątkami, które pozwalają ustalić, gdzie zostały kupione. Znajdujemy tu znaki firm zarówno przemyskich (Juszyński, Felsen), jak i lwowskich (Seyfarth), krakowskich (Krzyżanowski), czy warszawskich (Gebethner).

Kilka wydawnictw posiada dedykacje, stąd wiemy, iż stanowiły prezenty od członków rodziny oraz prawdopodobnie nauczycielki (np. „Moim milutkim pianistkom Basiuni i Rysiuni w Dniu Imienin ofiaruje „Ciocia” Stefa, Przemyśl, dnia 4 i 8 XII 1947 r.” czy „Mojej Kochanej Zosi w Dniu Patronki „Ciocia” Stefa, Przemyśl, dnia 15. maja 1948 r.”). Nuty to druki posiadające charakter użytkowy, dlatego nie brak na nich odręcznych notatek i komentarzy. Na niektórych zawarto nawet informacje, na jaki dzień dany utwór został zadany. Ich użytkowy charakter wpłynął na duży stopień zużycia niektórych z nich i wynikający stąd nienajlepszy stan zachowania. Razem z drukami przekazano także zeszyty z nutami. Jeden z nich podpisany Jadwiga Grega klasa IIB. Na końcu jednego z zeszytów widnieje data 21 I 1945 r.

Przekazane Bibliotece MNZP druki muzyczne są świadectwem kultury muzycznej Przemyśla połowy XX wieku, czasów, w których powszechnie uważano, że do dobrego tonu należała edukacja muzyczna dzieci.

Bibliografia

 1. A. Siciak, Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867-1914), Przemyśl 2012.
 2. E. Wójcik, Księgarstwo lwowskie dwudziestolecia międzywojennego w pamiętnikach i wspomnieniach. Dostępny online: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/2851/22_ksiegarstwo_lwowskie_dwudziestolecia_miedzywojennego_e_wojcik.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 3. S. Felczyński, Z dziejów życia muzycznego Przemyśla w: „Rocznik Przemyski”, t. 13, 1970, s. 471-515.

Wykaz darów

 1. Ach! Zostań ze mną sam na sam. Fox-trot, sł. M. Frommera, muz. A. Gottlieb, B. Wetstein, Kraków [1928], dedykacja.
 2. Album Lyrique: 12 Piéces pour Piano par Génari Karganoff, op. 20, Cahier 1, D. Rather a Leipzig, br.
 3. Album Lyrique: 12 Piéces pour Piano par Génari Karganoff, op. 20, Cahier 2, D. Rather a Leipzig, b.r.
 4. Ali Baba. Foxtrot, sł. A. Własta, muz. F. Markusha, Warszawa-Riga, Edition J. Altschuler [ok. 1928].
 5. Bach E., Frühlings-erwachen (seria: Musikalisches Universum, No. 3 ), Hamburg Verlag von Anton J. Benjamin br.
 6. Baumfelder F., Chant d’amour, op. 330 (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 4), Warszawa, wyd. M. Arcta [1894].
 7. Beaumont P., Petite Etude (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 3), Warszawa, wyd. M. Arcta [po 1905].
 8. Behr F., Echo de Montagnes (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 3), Warszawa, wyd. M. Arcta [po 1915].
 9. Behr F., Fantazya, op. 691 (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 4), Warszawa, wyd. M. Arcta [ok.1910].
 10. Behr F., Pour Toujours. Melodie (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 3), Warszawa, wyd. M. Arcta [po 1915].
 11. Behr F., Rococco. Gavotte Gracieuse, op. 340 (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 4), Warszawa, wyd. M. Arcta [ok. 1915].
 12. Behr F., Serduszko. Ma mie. Morceau de salon (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 2), Warszawa, wyd. M. Arcta [ok. 1920], pieczątka:… księgarnia w Przemyślu
 13. Behr F., Ungarische Suite für Pianoforte, No. 3, Leipzig, Otto Forberg br., pieczątka: W. Zadurowicz. Skład nut. Lwów, Akademicka 8.
 14. Behr. F., Cloche Dor, op. 691 (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 4), Warszawa, wyd. M. Arcta [1905].
 15. Bertini H., Etudes…, op. 29 (seria: Etudes et exercices les plus célèbres et pièces instructives, classiques pour piano), Varsovie, Gebethner & Wolff br.
 16. Bertini H., Etudes…, op. 32 (seria: Etudes et exercices les plus cèlèbres et pièces instructives, classiques pour piano), Varsovie, Gebethner & Wolff br.
 17. Bez mężczyzn. Walc (Piosenki Andy Kitschmann), Warszawa, B. Rudzki [ok. 1920].
 18. Blasser G., Melodien Album : Sammlung der Beliebtesten Opernmelodien für Klavier zu 4 Händen übertragen von…(seria: Universal Edition, No. 889), Wien-Leipzig br.
 19. Bolska N., Salome. Foxtrot orientale z repertuaru…, sł. A. Własta, muz. R. Stolz, Lwów, Kuncewicz i Hoffman [ok. 1925].
 20. Brandts-Buys J., Ouverturen-Album Sammlung Berühmter Ouverturen für das Pianoforte zu 4 Händen, nach den Original Partituren arrangiert von… (seria: Universal Edition), Wien-Leipzig br.
 21. Brüll I., Sonaten für Pianoforte 2 Händig von W. A. Mozart revidiert…., H. 2 (seria: Universal Edition, No. 11b), Wien-Leipzig br., podpis: Cecylia Friedlanderówna.
 22. Burgmüller F., 25 Etudes facilies, op. 100 (Nouvelle edition),  Kraków, T. Gieszczykiewicz. Księgarnia- Wydawnictwo-Skład nut 1944, dedykacja.
 23. Burgmuller F., II Etude de Salon, op. 105 (Choix des Compositions classiques et modernes pour piano), Varsovie, Gebethner & Wolff, (nie przed 1904), podpis: Friedlander.
 24. Chryzantemy. Romans cygański, sł. Z. Bojkowskiej (seria: Cygańskie Pieśni wybór ulubionych pieśni cygańskich do śpiewu na jeden głos z tow. Fortepianu), Kraków-Poznań, G. Gebethner i s-ka, M. Niemierkiewicz, [1918].
 25. Clementi M., Gradus ad Parnassum von…(seria: Edition Peters, No. 147), Leipzig, C. F. Peters br.
 26. Czajka. Romans cygański, (seria: Biblioteczka muzyczna, nr 71), sł. A. Własta, Warszawa, nakł. B. Rudzkiego, [po. 1920].
 27. Czerny C., 40 Tägliche Übungen, op. 337 (seria: Universal Edition, No. 54), Wien-Leipzig, Universal Edition A. G br.
 28. Czerny C., 40 Tägliche Uebungen von…, op. 337, Leipzig, C. F. Peters br.
 29. Czerny C., Die Kunst der Fingerfertigkeit von…, op. 740 (seria: Edition Peters No. 2408),  Leipzig, C. F. Peters [1918], pieczątka Felsen i Nathanson, księgarnia Przemyśl.
 30. Czerny C., Die Kunst der Fingerfertigkeit von…, op. 740, H. 2 (seria: Universal Edition, no. 147), Wien-Leipzig [1918].
 31. Czerny C., Die Kunst der Fingerfertigkeit von…, op. 740, H. 5 (seria: Universal Edition, No. 150), Wien-Leipzig br.
 32. Czerny C., Die Kunst der Fingerfertigkeit von…,op. 740, H. 6 (seria: Universal Edition, No. 151), Wien-Leipzig br.
 33. Czerny C., Schule der Geläufigkeit par…, op. 299 (seria: Universal Edition, No. 134), Wien-Leipzig br.
 34. Czy pani mieszka sama? shimmy-foxtrot, sł. Willy, muz. Z. Karasińskiego, Varsovie-Riga, Edition J. Altschuler [ok. 1925].
 35. Deuer E., Allegro Appassionato, op. 2, No. 3 (seria: Choix de Compositions Classiques et modernes pour piano revues, doigtées et classées par ordre de difficulte par Rodolphe Strobl) Varsovie, Gebethner & Wolff, br.
 36. Dvořák A., Humoreska, op. 101, No. 7 za glasovir (Edition Populaire), Beograd, Jovan Frait br., pieczątka: G. Seyfarth, Lwów, ul. Akademicka l.6, oraz urzędowa pieczęć w języku serbskim: Оделење Опште Полицjие У.Г.Б. (Generalny Wydział Policji U.G.B.)
 37. Dziesięć cór na wydaniu, opera Suppego, No. 2 Marsz, Warszawa, Józef Kaufmann [1865].
 38. Egghard J., Melancolie, op. 215 (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 3), Warszawa, wyd. M. Arcta [ok. 1905].
 39. Erhard, Pieśń pastuszka, op. 11 (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 4), Warszawa, wyd. M. Arcta [po 1905], podpis.
 40. Filiberto J. D., Saturnia. Tango-Cancion, [Italia], G. Ricordi E. C.1927.
 41. Friedman I., Fr. Chopin Pianoforte-Werke herausgegeben von…, Bd. 7 Etüden, Leipzig, Breitkopf & Härtel [1913].
 42. Friedman I., Francois Liszt. Oeuveres pour piano rédigés par…(seria: Universal-Edition A. G, No. 5931.), Wien-Leipzig br.
 43. Gänschals C., Zur guten Stunde…für Pianoforte solo bearbeitet von…, Bd. 4, Leipzig Fr. Portius, br., pieczątka: S.A. Krzyżanowski. Ksiegarnia i skład nut w Krakowie.
 44. Garścia J., Łatwe utwory dla dzieci na fortepian, op. 3 (seria: Pedagogiczna Biblioteka Fortepianowa, pod red. Z. Drzewieckiego i inn., z. 4 ),  Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1946.
 45. Gaudemus igitur. Pieśń studencka (seria: Biblioteczka muzyczna, nr 582), Warszawa, nakł. I. Rzepeckiego [1928], pieczątka: I. Felsen. Księgarnia Antykwariat i skład nut w Przemyślu.
 46. Godard Charles, Printemps. Impromptu (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 4), Warszawa, wyd. M. Arcta [ok. 1900].
 47. Hentschke H., Hochzeitsnacht im Paradies Operette von…, tekst G. Schwenn, muz. F. Schröder, Berlin, Peter Schaeffers Musikverlag [1942].
 48. Ja się boję sama spać! Shimmy-fox, muz. J. Petersburskiego, sł. Willy, Warszawa Gebethner i Wolff [1926].
 49. Karasiński Z., Kataszek S., Melodyst, Czy Pani lubi coś słodkiego…?, Kraków [1930].
 50. Karpf L., Przez jedną noc…Tango, sł. Z. Friedmanna, Lwów 1929.
 51. Kitschmann A., Pojedynek Amerykański, Lwów, G. Seyfarth [możliwe 1920-1925].
 52. Koehler L., Schmidt R., Sonatinen für Pianoforte solo L. van Beethoven herausgegeben von…, Leipzig, C. F. Peters br., pieczątka: A. Piwarski, księgarnia i skład nut, Kraków, św. Jana 3, pieczątka po ukr. Музыкальный магазын… (Muzykalny Magazyn…)
 53. Koehler L., Variationen für Pianoforte von L. van Beethoven herausgegeben von…, Leipzig, C. F. Peters [ok. 1880].
 54. Kremser E., Salon-Album (Neue Folge) für Pianoforte zu 2 Händen herausgegeben von…, Bd. 1 (seria: Universal-Edition, No. 813), Wien-Leipzig br.
 55. Kuhe G., L’esperance, op. 28, No. 5 (seria: Choix de Compositions Classiques et modernes pour piano revues, doigtées et classées par ordre de difficulte par Rodolphe Strobl), Varsovie, Gebethner & Wolff [1908-1912].
 56. Kullak T., Felix Mendelssohn Bartholdy’s Sammtliche Werke.  Lieder ohne Worte für Pianoforte solo herausgegeben von…, Leipzig, C. F. Peters [ok. 1930], pieczątka: Seyfarth & Czajkowski, księgarnia, Lwów.
 57. Kwiat paproci. Tango, bm. br.
 58. Lack T., Cantatilla, op. 240 (seria: Choix de Compositions Classiques et modernes pour piano revues, doigtées et classées par ordre de difficulte par Rodolphe Strobl), Varsovie,Gebethner & Wolff [przed 1910].
 59. Lange G., Przebudzenie, op. 427, No. 4 (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 3), Warszawa, wyd. M. Arcta, [1892].
 60. Lehner, L.,  Neuwirth, W. M. (sł.),  Kindersang schafft frohe Herzen : Lieder für kleine und auch grosse Leute, Wien, Ludwig Doblinger (Bernhard Herzmamansky) [1936].
 61. Lichner H., Do widzenia, op. 78, No. 6 (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 4), Warszawa, wyd. M. Arcta [po 1915].
 62. Lichner H., Tulipan, op. 111, No. 4 (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 3), Warszawa, wyd. M. Arcta [ok. 1900], podpis.
 63. Loeschhorn A., Etüden für Klavier in fortschreitender Ordnung zur Förderung der Technik und des Vortrags mit Fingersatz von…(seria: Universal Edition, No. 2381), Berlin, Julius Weiss [ok. 1900].
 64. Mańka, sł. i muz. A. Kitschmann, Warszawa, B. Rudzki [1930].
 65. Mendelssohn F., Pieśń bez słów. F-dur (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 3), Warszawa, wyd. M. Arcta [1905].
 66. Menzel H., Rich[ard]. Wagner Freunde…für Piano zu 4 Händen bearbeitet von…,Bd. 2, Leipzig, Fr. Portius br.
 67. A mia bella Napoli, muz. G. Winkler, sł. R. M. Siegel, Boccaccio Verlag, Berlin [1939].
 68. Mister Rubinstein. One step, sł. Z. Bajkowskiej, Warszawa, B. Rudzki [ok. 1920].
 69. Moje słoneczko (If I had a talking picture of you),  muz. ang. sł. B. G. Sylva, L. Brown, R. Henderson, Warszawa-Riga, Edition J. Altschuler [ok.1930].
 70. Moszkowski M., Caprice espagnol, op. 37 (seria: Edition Peters No. 2218), Leipzig C. F. Peters br.
 71. Moszkowski M., Fünf Walzer : für das Pianoforte zu vier Händen von…, op. 8 (seria: Edition Peters, No. 2465), C. F. Peters, Leipzig br., pieczątka: Felsen & Nathansohn, księgarnia, Przemyśl.
 72. Müller A. T., Królewna Lala. Gawot, sł. Z. Żywickiego, Lwów, G. Seyfarth [ok. 1910].
 73. Müller A., Ust Twych daj dziewczyno. Shinny One step, Lwów, G. Seyfarth [ok. 1925].
 74. Musikalische Edelsteine, Bd. 5, Hamburg, Anton J. Benjamin [1913].
 75. Nelson R., Misia jedzie. Peruwianka: one step, sł. A. Własta, Warszawa, B. Rudzki [ok. 1925].
 76. No to nóżki na stół, sł. R. Nazelles, sł. pol. M. Hemar, muz. R. Moretti, Warszawa-Riga, Edition J. Altschuler [ok. 1930].
 77. Oesten T., Alpenglühen, op. 193 (seria: Musikalisches Universum No. 98), Hamburg, Anton J. Benjamin br.
 78. Offenbach J., Barkarole aus ,,Hoffmann’s Erzählungen” (Edition Schott), Mainz-Leipzig-London-Bruxelles-Paris, B. Schott’s Söhne br., notatki.
 79. Paolo Frontini F., Impromptu (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 4),  Warszawa, wyd. M. Arcta [ok. 1905].
 80. Prisowski W., Elegie par…, op. 26, Varsovie-Kieff, Leon Idzikowski [możliwe między 1911-1920].
 81. Protiwinsky H., Tanz-Diele : moderne rhytmische Klavier-Soli  herausgegeben von…, Wien, Carl Haslinger-Quondam Tobias [193?].
 82. Rachmaninoff S., Prélude von…(seria: Edition Europa, No. 1041), Berlin, Verlagsanstalt ,,Hymnophon” br.
 83. Rauch W., Sonaten von Joseph Haydn: progressiv geordnet, revidiert und mit Fingersatz versehen von…(seria: Universal Edition, No. 1), Wien-Leipzig br.
 84. Rauch W., Sonaten von Joseph Haydn: progressiv geordnet, revidiert und mit Fingersatz versehen von…, Bd. 3 (seria: Universal Edition, No. 3), Wien-Leipzig br.
 85. Rękopis z nutami, Przemyśl 31. I 1945.
 86. Rogoszówna Z., Piosenki dziecięce, muz. S. Collona-Walewski, Warszawa i in., Gebethner i Wolff [1924], dedykacja.
 87. Rosler G., Sonatinen für Pianoforte von Fr. Kuhlau für Pianoforte zu vier Händen übertragen von…, op. 20 (seria: Edition Peters, No. 1980), Leipzig,  C. F. Peters br.
 88. Ruthardt A.,  Meister für die Jugend. Stücke für Klavier zu vier Händen bearbeitet von…(seria: Edition Peters, No. 2752, Haydn-Mozart), Leipzig, C. F. Peters [ok 1910].
 89. Ruthardt A.,  Meister für die Jugend. Stücke für Klavier zu vier Händen bearbeitet von…(seria: Edition Peters, No. 2753, Beethoven-Schubert), Leipzig, C. F. Peters [ok 1910].
 90. Ruthardt A., Die Kunst der Fingerfertigkeit von Carl Czerny, op. 740, H. 1 (seria: Edition Peters, No. 2408a), Leipzig, C. F. Peters br.
 91. Ruthardt A., Die Kunst der Fingerfertigkeit von Carl Czerny, op. 740, H. 3 (seria: Edition Peters, No. 2408), Leipzig, C. F. Peters br.
 92. Ruthardt A., Jungendfreuden sechs Sonatinen für Pianoforte zu 4 Händen von Anton Diabelli, op. 163, herausgegeben von…,(seria: Edition Peters, No. 2440b), Leipzig, C. F. Peters br.
 93. Ruthardt A., Schule der Geläufigkeit von Carl Czerny, op. 299, H. 2,  neu revidierte Ausgabe von…, (seria: Edition Peters, No. 2406b), Leipzig, C. F. Peters [ok. 1910].
 94. Ruthardt A., Schule der Geläufigkeit von Carl Czerny, op. 299, H. 3,  neu revidierte Ausgabe von…, (seria: Edition Peters, No. 2406c), Leipzig, C. F. Peters [ok. 1910].
 95. Ruthardt A., Sechs Sonatinen für Pianoforte zu vier Händen von Friedr. Kuhlau, op. 44&66 revidiert von…(seria: Edition Peters, No. 728), Leipzig, C. F. Peters br., pieczątka: Felsen & Nathansohn, księgarnia, Przemyśl.
 96. Ruthardt A., Sonaten für Pianoforte zu 4 Händen von Anton Diabelli, op.32, 33, 37, 38, 73 (seria: Edition Peters, No. 2443a), Leipzig, C. F. Peters br.
 97. Ruthardt A., Sonaten für Pianoforte zu 4 Händen von Anton Diabelli, op.24, 54, 58, 60 (seria: Edition Peters, No. 2440a), Leipzig, C. F. Peters br., pieczątka: Andrzej Juszyński. Księgarnia skład nut i przyborów do pisania w Przemyślu.
 98. Ruthardt A.,12 Vierhändige Klavierstücke zum Unterricht für Anfänger…von A. Löschhorn,  op. 51, neu revidiert von…, Leipzig, C. F. Peters br., notatki.
 99. Sartorio A., Wesoła zabawa, op. 229 (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 1), Warszawa, wyd. M. Arcta [nie przed 1915].
 100. Schmitt H., Sonatinen par M. Clementi für Pianoforte Solo revidiert von…, op. 36,37,38 (Universal-Edition, No. 29), Wien-Leipzig [ok. 1905].
 101. Scholtz H., Fr. Chopin Sämmtliche Pianoforte-Werke, Kritisch revidiert und mit Fingersatz versehen von…Mazurkas, ,Leipzig, C. F. Peters [ok. 1900].
 102. Scholtz H., Fr. Chopin Sämmtliche Pianoforte-Werke, Kritisch revidiert und mit Fingersatz versehen von…Polonaisen, Leipzig, C. F. Peters [ok. 1900].
 103. Scholtz H., Fr. Chopin Sämmtliche Pianoforte-Werke, Kritisch revidiert und mit Fingersatz versehen von…, Bd. 1, Bd. 2, Bd. 3, Leipzig, C. F. Peters br., pieczątka: S. Zagórski, Dobromil.
 104. Schubert F., Schubert-Album. Sammlung Beliebter Original Kompositionen für Pianoforte zu vier Händen von…(seria: Edition Peters, No. 2016), Leipzig, C. F. Peters br.
 105. Schumann R., Berühmtes Abendlied, op. 85, No. 12 (seria: Musikalische Universal Bibliothek, nr 438), Leipzig br.
 106. Słowa miłości (The Moonlight reminds me of you) Waltz, sł. M. Hemara, muz. H. Crawford, Warszawa-Riga, Edition J. Alteschuler [1930].
 107. Smith S., Chanson Russe, op. 31 (Edition Schott), Mainz-Leipzig-London-Bruxelles-Paris, B. Schott’s Söhne br., podpis Stefania Ebertówna.
 108. Sonnenfeld A., Cri, Cri. Polka pour Piano, op. 67 par…, Varsovie, Ferdinand Hösick br.
 109. Spindler F., Idylle, op. 261 (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 4), Warszawa, wyd. M. Arcta [ok.1905].
 110. Spindler F., Maiglöckchen (May Bells): 12 Kleine Lieder für Clavier von…, op. 44, Braunschweig, Henry Litolff’s Verlag, br.
 111. Spindler F., Opern-Album Fantasien über beliebte Opern für Pianoforte solo von…, Bd. 1 (seria: Edition Peters, No. 1548), Leipzig, C. F. Peters [ok. 1910].
 112. Spindler F., Opern-Album Fantasien über beliebte Opern für Pianoforte solo von…, Bd. 2 (seria: Edition Peters, No. 1549), Leipzig, C. F. Peters [ok. 1910], Felsen & Nathansohn, księgarnia, Przemyśl, podpis.
 113. Steiman S. A., Kącik, ulubiony romans cygański, muzyka…, Warszawa-Kijów, Leon Idzikowski [1921-1924].
 114. Steinbrecher A., Ballszenen ein Hellmesberger-Album für Klavier leicht gesetzt von…, (seria: Universal Edition), Wien 1942.
 115. Steinbrecher A., Tanzendes Wien. Bällklange von einst und jetzt. Für Klavier zu Händen gesetzt von… (seria: Universal Edition No. 1152), Wien 1939.
 116. Streabbog L., Parfum des Fleurs. Nocturne (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 3),Warszawa,  wyd. M. Arcta [ok. 1900], podpis.
 117. Suppé F., 6 Beliebte Ouvertören von…für Klavier zu 4 Händen (seria:Universal-Edition, No. 1170), Leipzig, Josef Hibl Verlag br.
 118. Świerzyński M., Pieśni ludowe, Kraków, Spółdzielnia Wydawnicza ,,Książka” 1945.
 119. Taniec węgierski, (seria: Biblioteczka muzyczna, nr 5), muz. J. Brahms’a, Warszawa, nakł. F. Grąbaczewski i I. Rzepecki [ok. 1925].
 120. To tylko zależy od ciebie. Fox-Trot, (seria: Biblioteczka muzyczna, nr 671), sł. A. Własta, muz. H. Warsa, Warszawa, nakł. I. Rzepeckiego [1928], pieczątka: I. Felsen. Księgarnia Antykwariat i skład nut w Przemyślu.
 121. Trneček H., 12 Etudes pour Piano par Joseph Nowakowski, op.25, neu bearbeitet und progressiv geordnet von… (seria: Universal Edition, No.3369), Wien-Leipzig br.
 122. Umówiłem się z nią na dziewiątą. Tango, muz. H. Wars, sł. E. Schlechter, Warszawa, wyd 2, Editions ,,Nowa scena” [1937].
 123. Usta twe jak Suchard słodkie…, fox-charleston, muz. Karasiński, Kataszek, Melodyst, sł. A. Własta, Warszawa [ok. 1930].
 124. Wachs P., Coquetterie. Caprice (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 4), Warszawa,  wyd. M. Arcta [ok. 1920].
 125. Wagner E. D., Der Jugendfreund die schönsten Opern-Melodien Volksweisen, Lieder etc. für das Pianoforte zu zwei Händen mit Fingersatz und ohne Octavenspannungen ganz leicht eingerichtet von…, op. 43, H. 3, Berlin, Schlesinger’sche Buch u. Musikhandlung br., pieczątka: Andrzej Juszyński. Księgarnia, skład nut i przyborów do pisania w Przemyślu.
 126. Wagner E. D., Der Jugendfreund die schönsten Opern-Melodien Volksweisen, Lieder etc. für das Pianoforte zu zwei Händen mit Fingersatz und ohne Octavenspannungen ganz leicht eingerichtet von…, op 43, H. 6, Berlin, Schlesinger’sche Buch u. Musikhandlung,br., pieczątka: Andrzej Juszyński. Księgarnia, skład nut i przyborów do pisania w Przemyślu.
 127. Wayne M., Ramona, sł. L. G. Wolf, sł. Pol. A. Własta, Warszawa-Riga, Edition J. Altschuler [ok.1927].
 128. Weyts H., Clochettes Argentines. Polka de salon, op. 66 (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 3), Warszawa, wyd. M. Arcta [1920].
 129. Wilm N., Na koniku. Fantazyjka, op. 81, No. 2, (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 3), Warszawa, wyd. M. Arcta [ok.1915].
 130. Wohlfahrt, Konwalijka (le Muguet) (seria: Młody Muzyk : zbiór łatwych utworów na fortepian, przejrzanych i opalcowanych przez J. Łusakowskiego. Stopień 4), Warszawa, wyd. M. Arcta [po 1905].
 131. Wołga. Romans cygański, (seria: Biblioteczka muzyczna, nr 51), Warszawa, nakł. I. Rzepeckiego [1925], pieczątka: I. Felsen. Księgarnia Antykwariat i skład nut w Przemyślu.
 132. Zapomnij mnie (List), (seria: Biblioteczka muzyczna, nr 165), Warszawa, nakł. I. Rzepeckiego [1930].
 133. Zeszyt nutowy, własność: Grega Jadwiga, IIb.
 134. Zum 5 Uhr Tee : beliebte Tonfilm- und Tanz-Erfolge,  Bd. 31, Leipzig, Musikverlag City, Hans Sikorski [1940].
 135. [Zbiór utworów], [Leipzig], Edition Peters br.
 136. И. Дунаевский, Марш Трактористов из кино-фильма ,,Богатая Невеста” Стихи В. Лебедева-Кумача, Музгиз Леинградское Отдеенио, Москва 1938 (I. Dunajewski, Marsz traktorzystów z filmu „Bogata panna młoda”, tekst V. Lebedeva-Kumach, Muzgiz Oddział w Leningradzie, 1938.

Opracowała Agnieszka Górniak

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content