Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Credo na dwa głosy – wybrane przykłady sztuki sakralnej obrządku łacińskiego

O wystawie Credo na dwa głosy w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej opowiada dr Marta Trojanowska – Kustosz z Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego MNZP.

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content