Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

Dodane w kategorii: Informacje, Wydarzenia
Wydarzenie odbywa się dnia: 22 maja, 2019
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

WYEDUKUJ SIĘ KULTUROWO!

Centrum Kulturalne jest już po raz drugi jednym z 16 beneficjentów programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, będąc tym samym jedynym operatorem programu w województwie podkarpackim!

Realizowany będzie w latach 2019-2021, a jego celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce oraz polepszanie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji.

„BARDZO MŁODA KULTURA” zawiera koncepcję realizacji następujących elementów:

 1. Prowadzenie spotkań organizacyjnych, informacyjnych i integracyjnych skierowanych do animatorów kultury, przedstawicieli instytucji kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych.
 2. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla wymienionych wcześniej przedstawicieli.
 3. Prowadzenie tzw. konkursów regrantingowych skierowanych do osób biorących udział we wcześniejszych działaniach.
 4. Przeprowadzenie diagnozy regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową (identyfikacja podmiotów zajmujących się tego typu działalnością w regionie, określenie relacji występujących pomiędzy nimi, potencjałów i ograniczeń) oraz przedstawianie ich wyników.
 5. Utworzenie portalu związanego z edukacją kulturową w regionie.

Dzięki temu uczestnicy programu będą mogli realizować swoje autorskie projekty z zakresu edukacji kulturowej. Zestaw powyższych komponentów realizowany będzie w każdym roku trwania zadania.

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:

 • 22 maja o godzinie 16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy (dla powiatów dębickiego, jasielskiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego),
 • 24 maja o godzinie 16:30 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu (dla Przemyśla i powiatów przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego),
 • 25 maja o godzinie 12:00 w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu (dla Tarnobrzega i powiatów mieleckiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego),
 • 27 maja o godzinie 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli (dla powiatów stalowowolskiego i niżańskiego),
 • 31 maja o godzinie 16:00 w Rzeszowskim Domu Kultury – filia Słocina (dla Rzeszowa i powiatów rzeszowskiego, łańcuckiego, leżajskiego, brzozowskiego),
 • w Sanoku* (dla Krosna i powiatów leskiego, bieszczadzkiego, sanockiego, krośnieńskiego).

*Dokładne miejsce oraz godzinę podamy w późniejszym terminie. Prosimy ież śledzić stronę internetową www.ck.przemysl.pl

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do konkursu regrantingowego jest uczestnictwo w jednym spotkaniu informacyjnym oraz w dwóch warsztatach. Szczegóły w regulaminie i karcie zgłoszenia znajdujących się na stronie CK: https://ck.przemysl.pl/ck/centrum-kulturalne-w-przemyslu-ponownie-operatorem-bardzo-mlodej-kultury.html (termin, miejsce oraz temat warsztatu w Sanoku podamy w terminie późniejszym).

Na spotkania informacyjne nie ma karty zgłoszenia.

Bardzo Młoda Kultura w latach 2016-2018 w województwie podkarpackim to:

 • 223 000 zł na projekty regrantingowe,
 • 219 uczestników warsztatów,
 • 39 przeprowadzonych warsztatów,
 • 21 zrealizowanych projektów,
 • 17 miejscowości, w których odbyły się projekty,
 • 12 spotkań informacyjno-sieciujących,
 • 3 raporty diagnostyczne,
 • 3 publikacje,
 • 1 Podkarpacka Giełda Projektów, pierwsze i dotąd jedyne tego typu wydarzenie w województwie.

Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

Szczegółowych informacji udzielają:

Sylwia Błaut-Kowalczyk – s.blaut@ck.przemysl.pl, bmk2.ck@gmail.com;
tel. 16 678 20 09 w. 503, 537 808 553

Łukasz Kisielica – l.kisielica@ck.przemysl.pl, tel. 16 678 20 09 w. 531

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content