Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

100-lecie parafii pw. św. Józefa w Przemyślu

Dodane w kategorii: Archiwalna, Informacje, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wernisaż, Wydarzenia, Wystawy, Wystawy czasowe
Wystawa otwarta od: 3 czerwca, 2023 do 31 sierpnia, 2023
100 lat parafii pw. św. Józefa w Przemyślu

3 czerwca w budynku głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbyła się konferencja naukowa oraz wernisaż wystawy z okazji 100-lecia parafii pw. św. Józefa w Przemyślu. Organizatorami uroczystości były: Parafia pw. św. Józefa w Przemyślu, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz Archiwum Państwowe w Przemyślu.

Szczegółowy program uroczystości:

Konferencja naukowa z okazji 100-lecia parafii pw. św. Józefa w Przemyślu Salezjański Przemyśl: historia – tożsamość – kultura

3 czerwca 2023 (sobota)
godz. 9.00 – Otwarcie konferencji
– mgr Jan Jarosz – Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – powitanie gości
– ks. dr Marcin Kaznowski SDB – Prowincjał Inspektorii pw. św. Jacka w Krakowie
– ks. mgr Bogdan Nowak SDB – Proboszcz parafii pw. św. Józefa w Przemyślu

Część I: Śladami przeszłości…
Moderator: ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko (KUL) – prezes Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego

godz. 9.15-9.40 – abp dr Adam Szal (metropolita przemyski),
Święty Józef Sebastian Pelczar a przemyscy salezjanie

godz. 9.40-10.05 – dr Maciej Dalecki (Archiwum Państwowe w Przemyślu),
Sytuacja społeczno-gospodarcza miasta Przemyśla w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku i na początku XX wieku

godz. 10.05-10.30 – ks. dr Marcin Kapłon (Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu),
Rozwój struktur duszpasterskich na terenie miasta Przemyśla w latach 1900-1939

przerwa kawowa

godz. 11.00-11.25 – ks. prof. dr hab. Jan Pietrzykowski SDB (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa),
Początki działalności salezjanów w Przemyślu

godz. 11.50-12.15 – ks. mgr Artur Świeży SDB,
Salezjańskie duszpasterstwo parafialne na Zasaniu: geneza – struktury – formy – wydarzenia

godz. 12.15-12.40 – ks. dr Stanisław Zimniak SDB (Salezjański Instytut Historyczny, Rzym),
Archiwalia przemyskie w Salezjańskim Archiwum Centralnym w Rzymie

godz. 12.45-13.45:
Otwarcie wystawy Salezjański Przemyśl: sacrum i kultura. 100-lecie parafii pw. św. Józefa w Przemyślu – dyr. Jan Jarosz

Krótkie oprowadzanie kuratorskie – dr Marta Trojanowska – kurator wystawy

przerwa obiadowa do 1430

Część II: Salezjańska tożsamość – kultura – sztuka
Moderator: ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

godz. 14.30-14.55 – dr hab. Tomasz Ślusarczyk (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego, Kraków),
Salezjanie – muzycy w Przemyślu (do 1963 roku)
godz. 14.55-15.20 – dr hab. Daniel Prajzner (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego, Kraków; Salezjańska Szkoła Organistowska, Przemyśl),
Salezjańskie dziedzictwo muzyczne w Przemyślu; przeszłość i teraźniejszość

godz. 15.20-15.45 – mgr Bartosz Podubny (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu),
Działalność architekta Stanisława Majerskiego na rzecz parafii salezjańskiej w Przemyślu

przerwa kawowa

godz. 16.15-16.40 – dr Marta Trojanowska (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, Przemyśl),
Architekt Mario Ceradini (1864-1940) i jego prace dla parafii salezjańskiej w Przemyślu

godz. 16.40-17.05 – mgr Katarzyna Winiarska (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej),
Prace Mariana Strońskiego dla kościoła pw. św. Józefa w Przemyślu

godz. 17.05-17.30 – mgr Dorota Zahel (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej),
Wyroby z metalu (złotnictwo i brązownictwo) na wyposażeniu kościoła pw. św. Józefa w Przemyślu

godz. 17.30-17.55 – mgr Bożena Boba-Dyga (Art Forum, Kraków),
Odkrycie, konserwacja i rekonstrukcja zabytkowej polichromii Maria Ceradiniego w kościele XX. Salezjanów pw. św. Józefa w Przemyślu

Dyskusja i podsumowanie konferencji

4 czerwca 2023 (niedziela)
godz. 13.00-14.30
Oprowadzenie kuratorskie po wystawie Salezjański Przemyśl: sacrum i kultura. 100-lecie parafii pw. św. Józefa w Przemyślu – dr Marta Trojanowska i dr hab. Tomasz Ślusarczyk

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content