Zakup kolekcji fajek i cygarniczek Tadeusza Wojtuszkiewicza do ekspozycji w Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu zakupiło w 2016 roku kolekcję fajek i cygarniczek Tadeusza Wojtuszkiewicza do ekspozycji w Oddziale – Muzeum Dzwonów i Fajek. Z bogatego zbioru zgromadzonego przez kolekcjonera wybrano 85 egzemplarzy, których przeznaczeniem jest wzbogacić i uatrakcyjnić ekspozycje tego Muzeum. Zakup był możliwy dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Dofinansowanie nastąpiło w ramach corocznego konkursowego naboru wniosków operacyjnych: Wspieranie działań muzealnych.

Zakupiona kolekcja jest bardzo różnorodna. Za najciekawszą wśród pozyskanych egzemplarzy należy uznać grupę fajek wojskowych, wśród nich zaś fajki rezerwisty. Interesujące są również cygarniczki, a szczególną uwagę zwraca ozdobiona postacią harfiarza - starotestamentowego Dawida. Za egzemplarz unikatowy należy uznać fajkę więźnia obozu w Dachau, zaś z historią Polski związana jest porcelanowa główka z malowaną sceną przedstawiającą bitwę pod Ossą. Bardzo cennym nabytkiem jest fajka wykonana w Barbizon w latach 1840-1850, a także korporacyjna Ludolfa von Bismarck z Ristov.

Fajki te, wraz z pozyskanymi w ostatnich trzech latach, zostaną włączone w 2017 roku do ekspozycji stałej Muzeum Dzwonów i Fajek.