Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony ZabytkówW roku 2019 przypada 50. lat od organizacji I Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków. I. Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków oraz wystawa plakatu zorganizowane w 1969 roku przez Muzeum Ziemi Przemyskiej pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki były pierwszym dorocznym przeglądem połączonym z nagrodzeniem najlepszych prac.

Tadeusz SosnowskiZ żalem zawiadamiamy, że dnia 10 września zmarł Tadeusz Sosnowski, członek zarządu województwa podkarpackiego w latach 2002-2006 oraz pracownik Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. 

-

Przekraczając mury. Sztuka wychodzi na miasto.Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej serdecznie zaprasza Państwa do uczestnictwa w nowym konkursie plastyczno-artystycznym pod tytułem "Przekraczając mury. Sztuka wychodzi na miasto".

-

Konferencja Dziedzictwo Kunstkamery?... Jak powstawały nasze muzeaW roku 2020 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej będzie obchodzić jubileusz 110-lecia swojego istnienia; w kwietniu 1910 roku została otwarta pierwsza ekspozycja Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk (TPN) założonego na bazie prywatnej kolekcji braci Kazimierza i Tadeusza Osińskich. Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk na początku lat 20. XX wieku zmieniło nazwę na Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i ta funkcjonuje do dzisiaj. Chcemy nasz jubileusz uczcić urządzając wystawę pt. „Dziedzictwo Kunstkamery. Jak Kazimierz Osiński tworzył przemyskie muzeum”, która będzie otwarta w kwietniu 2020 roku.

-

Sympozjum międzynarodowe Drewniane cerkiweMuzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w dniach 23-25 października 2019 roku organizuje w Przemyślu Sympozjum międzynarodowe „Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza”.

Wystawa plakatów nagrodzonych podczas przeglądówplakatów z lat 1968-2010W roku bieżącym przypada 50. lat od I Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków.

Leszek Żebrowski. PlakatSerdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pod tytułem "Leszek Żebrowski. Plakat". Wydarzenie odbędzie się 4 października 2019 roku o godzinie 17.30. 

-

Obchody 110-lecia powołania Towarzystwa Przyjaciół Nauk w PrzemyśluPrezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu - mgr inż. Waldemar Wiglusz oraz Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej - mgr Jan Jarosz zapraszają na uroczystości 110-lecia powołania Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu,które odbędą się w dniach 12 i 13 września 2019 roku.