Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Data publikacji: 14 sierpnia, 2018
Opublikowane przez: Piotr Styś
Data publikacji: 14 sierpnia, 2018
Ostatnio modyfikowane przez: Piotr Styś

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

DYREKTOR MUZEUM NARODOWEGO

ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Przemyślu

przy ul. Wałowej 5, stanowiącego własność Muzeum.

Załącznik nr 1 – Informacje do przetargu

 1. Lokal mieszkalny nr 5 pow. uż. 26,75 m2z piwnicą o pow. 9,90 m2obj. KW
  nr PR1P/00066517/7 wraz z udziałem 119/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka nr 648 o pow. 0,012 ha w obr. 207 m. Przemyśla, obj. KW PR1P/00066272/7 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości – 65 000,00 zł(słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) – wadium 3 500,00 zł brutto.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

 1. Obciążenie nieruchomości:nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

  4. Przetargustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20 września 2018 r., o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pl. płk Berka Joselewicza 1 pok. nr 2.26.

 2. Warunkiem udziałuw przetargu jest wniesieniewadium w pieniądzu do dnia 14 września 2018 r. gotówką w kasie Muzeum przy pl. płk Berka Joselewicza 1, II piętro, pokój nr 2.14,  lub na konto Muzeum – Bank Zachodni WBK SA II O/ Przemyśl
  nr 11 1500 1634 1216 3001 2518 0000 z zaznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony, ul. Wałowa 5/4”.

 1. Ogłoszenie o przetarguzostało podane do publicznej wiadomości w tygodniku „Życie Podkarpackie” oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń
  w siedzibie Muzeum przy pl. płk Berka Joselewicza 1, Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej MNZP w Przemyślu  w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Dodatkowe informacjeo nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać
  w Dziale Administracji Muzeum w Przemyślu, pl. płk Berka Joselewicza 1, II piętro, pokój nr 2.20, tel. 16-679-30-20, e-mail:administracja@mnzp.pl oraz na stronie Muzeum: http://www.mnzp.pl

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content