Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Informacja

Data publikacji: 21 sierpnia, 2019
Opublikowane przez: Piotr Styś
Data publikacji: 21 sierpnia, 2019
Ostatnio modyfikowane przez: Piotr Styś

Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 1, w siedzibie Muzeum, pl. płk. Berka Joselewicza 1 oraz na stronie internetowej MNZP https://mnzp.pl/bip/pl/zawartosc-zamowienia-publiczne został podany do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego przez MNZP – lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Wałowa 5 usytuowanego na działce nr 648 obr 207 w Przemyślu.

Oznaczenie nieruchomości

wg księgi wieczystej

i katastru nieruchomości

 

 

Podmiot ewidencyjny

 

 

Charakter

władania

 

 

Pow. lokalu

[m2]

 

 

Opis

nieruchomości. (lokalu, działki)

 

 

 

Termin i wartość zł wnoszenia wadium

 

 

Informacje

o sprzedaży

1 2 3 4 5 6 7
Dz. nr 648

PR1P/00066517/7

 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu przy pl. płk Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl Własność – udział 1/1 26,75 lokal mieszkalny

9,90 piwnica

Lokal usytuowany na

2 piętrze kamienicy w zabudowie szeregowej, składający się z kuchni, pokoju, przedpokoju i łazienki.

Lokal posiada pom. przynależne (piwnica) 9,90 m2

Do 11.09.2019 r.

3 500 zł

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego bez pierwszeństwa pierwokupu (lokal bez najemcy, nie zamieszkany).

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content