Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Zamówienia publiczne


Przetarg na „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia świadczona dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu”

Status zamówienia    składnie ofert
Nr sprawy    ADM.261.18.2022
Zamawiający    Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Tryb zamówienia    Podstawowy
Rodzaj zamówienia    Usługa
Miejsce składania ofert    https://platformazakupowa.pl/pn/mnzp

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/695082

Dodał: Piotr Styś
Dnia: 29 listopad 2022


Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Wymiana trzech sztuk okien w kamienicy przy ul. Serbańskiej 7 w Przemyślu-II’’ (postępowanie nr: ADM.261.14.2022 – wg ewidencji Zamawiającego)

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2022r. poz. 1710), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 15 642,72 (brutto).

Dodał: Piotr Styś
Dnia: 29 sierpień 2022


Przetarg na „Wymiana trzech sztuk okien w kamienicy przy ulicy Serbańskiej 7 w Przemyślu – II”

Status zamówienia    unieważniono
Nr sprawy    ADM.261.14.2022
Zamawiający    Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Tryb zamówienia    podstawowy
Rodzaj zamówienia    Robota budowlana
Miejsce składania ofert    https://platformazakupowa.pl/pn/mnzp

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/650471


Zapytanie ofertowe pn. „Modernizacja infrastruktury sieciowej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Zapraszamy do składania ofert na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sieciowej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu”. Na ostatniej stronie formularza ofertowego znajduję się wzór do wypełnienia i złożenia oferty.

W razie pytań proszę o kontakt tel. 16 679 30 27 lub mailowy informatyk@mnzp.pl

Poniżej formularz do pobrania:

  1. Załączniki do zapytania ofertowego.

Dodał: Piotr Styś
Dnia: 26 maj 2022


Przetarg na „USŁUGA DRUKU I TRANSPORTU 14 PUBLIKACJI DLA MUZEUM NARODOWEGO ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU”

Status zamówienia    wybór Wykonawcy
Nr sprawy    ADM.261.8.2022
Zamawiający    Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Tryb zamówienia    podstawowy
Rodzaj zamówienia    Usługa
Termin składania ofert    16.05.2022 godz. 12:00
Miejsce składania ofert    https://platformazakupowa.pl/pn/mnzp

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/609385

Ogłoszenie o zamówieniu  nr 2022/BZP 00148300/01
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000148300%2F01

Dodał: Piotr Krzeszowski
Dnia: 06 maja 2022


Przetarg na „Wymiana trzech sztuk okien w kamienicy przy ulicy Serbańskiej 7 w Przemyślu”

Status zamówienia    unieważniony
Nr sprawy    ADM.261.10.2022
Zamawiający    Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Tryb zamówienia    podstawowy
Rodzaj zamówienia    Robota budowlana
Termin składania ofert    22.06.2022 godz. 12:00
Miejsce składania ofert    https://platformazakupowa.pl/pn/mnzp

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/623225

Ogłoszenie o zamówieniu  nr 2022/BZP 00195197/01

Dodał: Piotr Krzeszowski
Dnia: 19 maja 2022

Ostatnio zmieniony przez: Piotr Styś
Dnia: 03 sierpień 2022

Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2022

Pliki do pobrania:

  1. Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2022r.
  2. Zaktualizowany plan postepowań o zamówienia publiczne na 2022r.
  3. Zaktualizowany plan postepowań o zamówienia publiczne na 2022r – z dnia 10.08.2022.

Dodał: Piotr Styś
Dnia: 01 marzec 2022
Ostatnio zmieniony przez: Piotr Styś
Dnia: 10 sierpień 2022


Przetarg na „Usługa Ochrony fizycznej osób i mienia świadczona dla muzeum Narodowego ziemi przemyskiej w Przemyślu

Status zamówienia    zakończone
Nr sprawy    ADM.261.16.2021
Zamawiający    Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Tryb zamówienia    przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia    Usługa
Termin składania ofert    30.11.2021 godz. 12:00
Miejsce składania ofert    https://platformazakupowa.pl/pn/mnzp

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/537981

Ogłoszenie o zamówieniu  nr 2021/BZP 00273294/01
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000273294%2F01

Dodał: Piotr Krzeszowski
Dnia: 21 maja 2021
Ostatnio zmieniony przez: Piotr Krzeszowski
Dnia: 22 maja 2021


Przetarg na „USŁUGA DRUKU I TRANSPORTU 19 PUBLIKACJI DLA MUZEUM NARODOWEGO ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU”

Status zamówienia    zakończone
Nr sprawy    ADM.261.8.2021
Zamawiający    Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Tryb zamówienia    przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia    Usługa
Termin składania ofert    31.05.2021 godz. 12:00
Miejsce składania ofert    https://platformazakupowa.pl/pn/mnzp

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/461461

Ogłoszenie o zamówieniu  nr 2021/BZP 00061819/01
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d91c55-e3a2-9883-032f-1400019fad4b

Dodał: Piotr Krzeszowski
Dnia: 18 stycznia 2021
Ostatnio zmieniony przez: Piotr Krzeszowski
Dnia: 24 maja 2021


Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2021

Pliki do pobrania:

  1. Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2021r.
  2. Plan postępowań – nieaktualny.

Dodał: Piotr Krzeszowski
Dnia: 07 stycznia 2021
Ostatnio zmieniony przez: Piotr Krzeszowski
Dnia: 07 stycznia 2021


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę filtrów do central wentylacyjnych w 2021

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę filtrów do central wentylacyjnych.

Załączniki do pobrania

Dodał: Piotr Krzeszowski
Dnia: 30 czerwca 2020
Ostatnio zmieniony przez: Piotr Krzeszowski
Dnia: 30 czerwca 2020


Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Zapraszamy do zapoznania się z treścią oferty i składania ofert.

Pliki do pobrania

Dodał: Piotr Krzeszowski
Dnia: 09 marca 2020
Ostatnio zmieniony przez:
Dnia: 09 marca 2020


Projekt aranżacji przestrzeni recepcji

Wszystkie informacje zawarte są w:

Zapraszamy do składania ofert

Dodał: Piotr Styś
Dnia: 07 listopada 2019
Ostatnio zmieniony przez: Piotr Styś
Dnia: 21 stycznia 2020


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę filtrów do central wentylacyjnych

Pliki do pobrania:

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content