Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Zamówienia publiczne

Dodał: Piotr Krzeszowski
Dnia: 18 listopada 2021


Przetarg na „Usługa Ochrony fizycznej osób i mienia świadczona dla muzeum Narodowego ziemi przemyskiej w Przemyślu

Status zamówienia    składanie ofert
Nr sprawy    ADM.261.16.2021
Zamawiający    Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Tryb zamówienia    przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia    Usługa
Termin składania ofert    30.11.2021 godz. 12:00
Miejsce składania ofert    https://platformazakupowa.pl/pn/mnzp

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/537981

Ogłoszenie o zamówieniu  nr 2021/BZP 00273294/01
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000273294%2F01


Dodał: Piotr Krzeszowski
Dnia: 21 maja 2021
Ostatnio zmieniony przez: Piotr Krzeszowski
Dnia: 22 maja 2021


Przetarg na „USŁUGA DRUKU I TRANSPORTU 19 PUBLIKACJI DLA MUZEUM NARODOWEGO ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU”

Status zamówienia    składanie ofert
Nr sprawy    ADM.261.8.2021
Zamawiający    Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Tryb zamówienia    przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia    Usługa
Termin składania ofert    31.05.2021 godz. 12:00
Miejsce składania ofert    https://platformazakupowa.pl/pn/mnzp

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/461461

Ogłoszenie o zamówieniu  nr 2021/BZP 00061819/01
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d91c55-e3a2-9883-032f-1400019fad4b

Dodał: Piotr Krzeszowski
Dnia: 18 stycznia 2021
Ostatnio zmieniony przez: Piotr Krzeszowski
Dnia: 24 maja 2021


Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2021

Pliki do pobrania:

  1. Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2021r.
  2. Plan postępowań – nieaktualny.

Dodał: Piotr Krzeszowski
Dnia: 07 stycznia 2021
Ostatnio zmieniony przez: Piotr Krzeszowski
Dnia: 07 stycznia 2021

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content