Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu mieszkalnego

Data publikacji: 18 września, 2019
Opublikowane przez: Piotr Styś
Data publikacji: 18 września, 2019
Ostatnio modyfikowane przez: Piotr Styś

OGŁOSZENIE PRZETARGU

DYREKTOR

MUZEUM NARODOWEGO

ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie

lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Przemyślu

przy ul. Wałowej 5, stanowiącego własność Muzeum.

 1. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 26,75 m2 z piwnicą o pow.9,90 m2 obj. KW nr PR1P/00066517/7 wraz z udziałem 119/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka nr 648 o pow. 0,012 ha w obr. 207 m. Przemyśla, obj. KW PR1P/00066272/7 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości – 55 000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto. Wadium – 3 000,00 zł ( trzy tysiące złotych 00/100) brutto.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2017 r. poz.1221 z póżn.zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

 1. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21.10.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Narodowego ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pl. płk Berka Joselewicza 1 pok. nr 2.26.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 16.10.2019 r. gotówką w kasie Muzeum przy pl. płk Berka Joselewicza 1, II piętro, pokój nr 2.14 lub na konto Muzeum –  Santander Bank Polska S.A. 11 1500 1634 1216 3001 2518 0000 z zaznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony ul. Wałowa 5/4.

 1. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości w tygodniku „Życie Podkarpackie” oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń
  w siedzibie Muzeum przy pl. płk Berka Joselewicza 1, Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej MNZP https://mnzp.pl/bip/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 1. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać
  w Dziale Administracji Muzeum w Przemyślu, pl. płk Berka Joselewicza 1, II piętro, pokój nr 2.20, tel. 16-679-30-20, kom. 797 235 365 e-mail: administaracja@mnzp.pl  oraz na stronie Muzeum: http//www.mnzp.pl

Oznaczenie

nieruchomości

wg księgi

wieczystej

i katastru

nieruchomość

Przedmiot

ewidencji

Charakter

władania

Pow.

lokalu

[m2]

Opis

nieruchomości

(lokalu, działki)

Termin

i wartość

zł wnoszenia

wadium

Informacja

o sprzedaży

1 2 3 4 5 6 7
Dz.nr 648

PR1P/00066517/7

Muzeum Narodowe

Ziemi

Przemyskiej w Przemyślu

przy pl. płk Berka Joselewicza 1 37-700 Przemyśl

Własność

– udział 1/1

26,75

 

9,90

Lokal usytuowany na 2 piętrze kamienicy w zabudowie szeregowej, składający się z kuchni, pokoju, przedpokoju i łazienki. Lokal posiada pom. przynależne

(piwnica) 9,9 m2

Do 16.10.2019

3 000 zł

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego bez pierwszeństwa pierwokupu (lokal bez najemcy, nie zamieszkany).

Informacja o zakończonym przetargu:

1) Informacja.docx

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content