Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - logo

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 29 sierpnia, 2022
Opublikowane przez: Piotr Styś
Data publikacji: 29 sierpnia, 2022
Ostatnio modyfikowane przez: Piotr Styś
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Wymiana trzech sztuk okien w kamienicy przy ul. Serbańskiej 7 w Przemyślu-II’’ (postępowanie nr: ADM.261.14.2022 – wg ewidencji Zamawiającego) Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2022r. poz. 1710), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 15 642,72 (brutto).

Kodowanie i design: Michał Krzemiński na bazie projektu stworzonego przez S'Sense

Skip to content