bootstrap slider

INTERESUJĄCE OPOWIEŚCI

Przestrzelony dzwon

Wśród sanockich pagórków leży wieś Dobra (gm. Sanok). Kiedyś była podzielona na Dobrą Szlachecką i Dobrą Rustykalną, a jej mieszkańcy oprócz uprawy ziemi trudnili się budową flisackich statków rzecznych nazywanych komięgami. Tymi statkami spławiano między innymi sól do Przemyśla. Na terenie wsi do lat 40. XX wieku warzono sól, a także wydobywano ropę naftową. Przed wybuchem drugiej wojny światowej mieszkało tutaj około 2 tys. osób (450 rodzin ukraińskich, 40 polskich i 11 żydowskich). Ludność tej miejscowości oprócz codziennych prac rozwijała swoją kulturę i życie religijne.

Tragiczne losy wojenne odcisnęły piętno na mieszkańcach Dobrej i zabytkowej cerkwi pw. św. Mikołaja. W czasie przechodzenia frontu w 1944 roku, została zniszczona największa, główna bania nad nawą cerkwi, a w niej przestrzelono dzwon. A. Nowacka pisze: „Pod koniec wojny w 1944 roku kiedy Niemcy zaczęli kapitulować i wycofywać się na zachód ostrzeliwali miejscowość z hłomeckiej góry „Prysnop”. Dach, a także środkowa kopuła kościoła kilkakrotnie zostały trafione kulami karabinu maszynowego. Mieszczący się w środkowej wieży dzwon został także przestrzelony” (Archiwum Parafii Mrzygłód - maszynopis). Dzwon po zniszczeniu kopuły został ukryty. Ksiądz Krzysztof Żołyniak z parafii w Mrzygłodzie, zafascynowany lokalną historią i regionalizmem zdobył pewne informacji o przestrzelonym dzwonie. W czasie prowadzenia badań terenowych, w ramach projektu pt. Dzwony w pejzażu pogranicza nadsańskiego udało się wydobyć dzwon z ukrycia. Dzwon jest odlany z brązu, ma na szyi napis: „Roku 1631 m(iesią)ca maja dnia 30” w języku ukraińskim, a pod nim ozdobny ornament.

Dzwon z „przestrzeleniem” jest symbolem tragicznych wydarzeń wojennych ma tym terenie. To niemy świadek historycznych losów tej miejscowości.

Legenda o Diablej Górze
i mrzygłodzkich dzwonach

Sędziwi mieszkańcy Mrzygłodu opowiadają wiele wersji legendy o dzwonach, które uratowały miejscowość od zakusów diabłów. Te nieczyste duchy podjęły się zadania zmiany nurtu Sanu i zatopienia kościoła i całej doliny z jej mieszkańcami.

Trzech wysłanników piekieł o zmierzchu pochwyciło olbrzymią skałę i niosło ją, by przegrodzić rzekę i skierować jej wody na dolinę. Nagle rozległy się kościelne dzwony, a diabeł spieszący na przedzie potknął się i upuścił skałę, pozostali przygnietli go tą skałą i uwięzili. I odtąd siedzi diabeł przywalony górą, która wyrasta na prawym brzegu Sanu na wprost Mrzygłodu, a wzniesienie nosi nazwę Diabla Góra.

Udostępnij naszą stronę

Adres

Muzeum Narodowe
Ziemi Przemyskiej
Plac Berka Joselewicza 1
37-700 Przemyśl

Kontakty

Email: sztuka@mnzp.pl
Telefon: 16 679 30 26