bootstrap table

FILM
DZWONY W PEJZAŻU POGRANICZA NADSAŃSKIEGO

Film Dzwony w pejzażu pogranicza nadsańskiego jest elementem projektu realizowanego w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 rok: Kultura ludowa i tradycyjna. W filmowych kadrach jest zawarty przekaz bogatych treści zaczerpniętych z dziedzictwa kultury lokalnej, tradycji i przeżyć ludzkich. Piękne pejzaże nadsańskie dostarczają estetycznych wrażeń, a dźwięki dzwonów zachęcają do zadumy. Film o tematyce kampanologicznej pozwala poznać rolę i znaczenie dzwonów.

Udostępnij naszą stronę

Adres

Muzeum Narodowe
Ziemi Przemyskiej
Plac Berka Joselewicza 1
37-700 Przemyśl

Kontakty

Email: sztuka@mnzp.pl
Telefon: 16 679 30 26