Regulamin sklepu

SŁOWNICZEK

Sklep internetowy MNZP – sklep działający pod adresem https://mnzp.pl/ksiegarnia/ sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie internetowym MNZP;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy MNZP skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym https://mnzp.pl/ksiegarnia/. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu internetowego MNZP służące do realizacji składanych przez nich zamówień;

Koszyk – element Sklepu Internetowego za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.  

INFORMACJE OGÓLNE

Sprzedaż wysyłkowa w sklepie internetowym MNZP działającym pod adresem https://mnzp.pl/ksiegarnia/  prowadzona jest przez  Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

1. ZAMÓWIENIA

1.1.  Sklep internetowy Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu  przyjmuje zamówienia za pośrednictwem:

Po złożeniu zamówienia przez Internet Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep. Zamówienia telefoniczne i pocztowe nie są dodatkowo potwierdzane.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://mnzp.pl/ksiegarnia/. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

2.2. Zamówienie zostanie dostarczone do Klienta na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2.3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie. W przypadku niedostępności całości zamówienia lub części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.4. Każdorazowo do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania, aż do wyczerpania zapasów. 2.5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (paragon, faktura). Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

3. ZMIANY W ZAMÓWIENIU

3.1 Klient może wprowadzić zmiany do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży  Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

3.2 Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia, bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

4. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać przelewem  bankowym, a realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy   potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący tę transakcję.  

4.2. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 5 dni roboczych od poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący tę transakcję. Wszystkie bankowe koszty transakcji ponosi Kupujący.

4.3. Od wybranego sposobu dostarczenia przesyłki i formy płatności zależy czas realizacji zamówienia.

5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

5.1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Standardowy czas realizacji wynosi 5 dni roboczych. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, w takiej sytuacji czas realizacji liczony jest od daty skompletowania.

5.2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.

5.3. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej In Post pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy.

6. DOSTAWA

6.1. Przesyłki dostarcza firma kurierska In Post – przesyłka kurierska nieawizowana.  

6.2.  W przypadku przesyłek dostarczanych przez firmę kurierską czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 48 godzin. Kurier dostarcza przesyłki wyłącznie w godzinach 9:00 – 17:00. Za zastrzeżenie godziny dostawy przez Klienta pobierana jest dodatkowa należność.

6.3.  Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

6.5. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego poprzez Sklep Internetowy MNZP bez podania przyczyny w ciągu 10 dni roboczych, od daty odebrania przesyłki

7.2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towary zafoliowane muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

7.3. Zwracany towar należy odsyłać razem z dokumentem sprzedaży otrzymanym wraz z nim. Sklep Internetowy MNZP gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania zwrotu, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

8. WARUNKI REKLAMACJI

8.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne, powinien odesłać go przesyłką pocztową nie później niż w ciągu 21 dni od daty otrzymania, pod adresem: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Księgarnia, Pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl.

8.2. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi Klient.

8.3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument sprzedaży oraz pisemne uzasadnienie reklamacji zatytułowane „Reklamacja towaru zakupionego w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

8.4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

8.5. Towar z wadą techniczną zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep  zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

9. CENY

9.1. Wszystkie ceny zamieszczone przy oferowanym towarze:

a) podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT,

b) nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy, które są podane osobno.

9.2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy towarze w chwili składania zamówienia przez Klienta.

9.3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

9.4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do:

a) dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie

b) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży

9.5. Uprawnienie, o którym mowa w pkt.  9.4 a i b nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych

9.6. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

10. DANE OSOBOWE

10.1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

10.2. Sklep internetowy gwarantuje Klientom ochronę danych osobowych. Dane Zamawiających wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży.

10.3. Dane osobowe są chronione i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).

10.4. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne.

10.5. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

11.2. Sklep Internetowy dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

11.3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

11.4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim w języku polskim.

11.5. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa, jest potwierdzenie zamówienia dostarczone Klientowi wraz z zamówionym towarem.

11.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

11.7. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie  https://mnzp.pl/ksiegarnia/.  Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

11.8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.