Przegląd cyfrowych zbiorów Muzeum - zbiory sztuki i rzemiosła

Wizerunek zabytku:
MPH 489
Typ obiektu:
akcesoria mody kobiecej
Nazwa/Tytuł:
wachlarz rokokowy z przedstawieniem scen w letnim ogrodzie
Datowanie:
wachlarz 2 poł. XVIII wieku, futerał XIX wiek
Wizerunek zabytku:
MPH-1287
Typ obiektu:
judaika
Nazwa/Tytuł:
Jarmułka (typu świątecznego)
Datowanie:
XIX w.
Wizerunek zabytku:
MPH-2100
Typ obiektu:
płaskorzeźba
Nazwa/Tytuł:
Pokłon Pasterzy
Datowanie:
ok. 1600-1610 r.
Wizerunek zabytku:
MPH-536
Typ obiektu:
obraz
Nazwa/Tytuł:
obraz tablicowy Matka Boska Eleusa w typie karmelitańskiej Madonna della Bruna
Datowanie:
ok. poł. XVIII wieku lub 3. ćw. XVIII wieku
Wizerunek zabytku:
MPM-815
Typ obiektu:
broń palna
Nazwa/Tytuł:
Karabin Werndl wz. 1867/73, nr broni: 372
Datowanie:
1867/73
Wizerunek zabytku:
MPM-816
Typ obiektu:
broń palna
Nazwa/Tytuł:
Karabinek Mannlicher wz. 1895, nr broni: 381x, 23596
Datowanie:
1919 r.
Wizerunek zabytku:
Karabin Mosin wz. 1891
Typ obiektu:
broń palna
Nazwa/Tytuł:
Karabin Mosin wz. 1891, nr broni: 878562
Datowanie:
1915 r.
Wizerunek zabytku:
MPM-818
Typ obiektu:
broń palna
Nazwa/Tytuł:
Karabin Mauser Spandau wz. 1888, nr broni: 444
Datowanie:
1890 r.
Wizerunek zabytku:
MPM-819
Typ obiektu:
broń palna
Nazwa/Tytuł:
Karabin Mauser 98 Oberndor, nr broni: 1765
Datowanie:
1917 r.
Wizerunek zabytku:
MPS-0168
Typ obiektu:
obraz
Nazwa/Tytuł:
Dziewczyna z dzbankiem
Datowanie:
1918 r.