Przegląd cyfrowych zbiorów Muzeum - zbiory historyczne

Wizerunek zabytku:
H-278MK/3
Typ obiektu:
fotografia
Nazwa/Tytuł:
Fotografia - Krasiczyn (Zamek)
Datowanie:
oryginał – ok. 1829 r.; fotokopia – ok. 1951 r.
Wizerunek zabytku:
IPH-F-417
Typ obiektu:
fotografia
Nazwa/Tytuł:
Fotografia - Ruiny Starej Synagogi w Przemyślu
Datowanie:
oryginał – po 28 czerwca 1941 r.; fotokopia - lata 90. XX w.
Wizerunek zabytku:
IPH-F-418
Typ obiektu:
fotografia
Nazwa/Tytuł:
Fotografia - Stara Synagoga w Przemyślu (wnętrze)
Datowanie:
oryginał-okres międzywojenny; fotokopia - lata 90. XX w.
Wizerunek zabytku:
MNZP-SZK-213
Typ obiektu:
przybory szkolne
Nazwa/Tytuł:
Tabliczka łupkowa
Datowanie:
XX wiek
Wizerunek zabytku:
MP Hist.-2663 - dokument
Typ obiektu:
archiwalia
Nazwa/Tytuł:
Dokument sporządzony na pamiątkę złotego wesela Leona Sapiehy i Jadwigi Zamojskiej z Zamoyskich Sapieżyny
Datowanie:
1876 r.
Wizerunek zabytku:
MP-AM-1 (fot. Marcin Marynowski)
Typ obiektu:
instrument
Nazwa/Tytuł:
skrzypce koncertowe
Datowanie:
XX w.
Wizerunek zabytku:
MPF-10108
Typ obiektu:
pocztówka
Nazwa/Tytuł:
Projekt pocztówki, życzenia Bożonarodzeniowe
Datowanie:
grudzień 1914 r.
Wizerunek zabytku:
MPF-14151
Typ obiektu:
fotografia
Nazwa/Tytuł:
Przemyśl, zniszczone wnętrze kościoła Jezuitów
Datowanie:
1903 r.
Wizerunek zabytku:
MPF-15036
Typ obiektu:
fotografia
Nazwa/Tytuł:
Pocztówka – cmentarz wojenny
Datowanie:
1916 r.
Wizerunek zabytku:
MPF-16878
Typ obiektu:
fotografia
Nazwa/Tytuł:
Przemyśl, stare mury obronne przy ul. Basztowej
Datowanie:
przed 1913 r.