Przegląd cyfrowych zbiorów Muzeum - zbiory historyczne

Wizerunek zabytku:
Archiwum ppłk. Eleka Molnára, Teczka 27, SN-1063/2018, k. 236 - awers
Typ obiektu:
wizytówka
Nazwa/Tytuł:
Wizytówka z Archiwum ppłk. Eleka Molnára
Datowanie:
1914 rok
Wizerunek zabytku:
Archiwum ppłk. Eleka Molnára, Teka 6, MP-Hist sygn. 393, k. 11
Typ obiektu:
archiwalia
Nazwa/Tytuł:
Informacja o planowanym na 19 listopada 1914 r. wypadzie załogi Twierdzy Przemyśl
Datowanie:
1914 r.
Wizerunek zabytku:
H-278MK/3
Typ obiektu:
fotografia
Nazwa/Tytuł:
Fotografia - Krasiczyn (Zamek)
Datowanie:
oryginał – ok. 1829 r.; fotokopia – ok. 1951 r.
Wizerunek zabytku:
IPH-F-417
Typ obiektu:
fotografia
Nazwa/Tytuł:
Fotografia - Ruiny Starej Synagogi w Przemyślu
Datowanie:
oryginał – po 28 czerwca 1941 r.; fotokopia - lata 90. XX w.
Wizerunek zabytku:
IPH-F-418
Typ obiektu:
fotografia
Nazwa/Tytuł:
Fotografia - Stara Synagoga w Przemyślu (wnętrze)
Datowanie:
oryginał-okres międzywojenny; fotokopia - lata 90. XX w.
Wizerunek zabytku:
MNZP-SZK-213
Typ obiektu:
przybory szkolne
Nazwa/Tytuł:
Tabliczka łupkowa
Datowanie:
XX wiek
Wizerunek zabytku:
MP Hist.-2663 - dokument
Typ obiektu:
archiwalia
Nazwa/Tytuł:
Dokument sporządzony na pamiątkę złotego wesela Leona Sapiehy i Jadwigi Zamojskiej z Zamoyskich Sapieżyny
Datowanie:
1876 r.
Wizerunek zabytku:
MP-AM-1 (fot. Marcin Marynowski)
Typ obiektu:
instrument
Nazwa/Tytuł:
skrzypce koncertowe
Datowanie:
XX w.
Wizerunek zabytku:
MP-Hist sygn. 391, k. 75
Typ obiektu:
archiwalia
Nazwa/Tytuł:
Meldunek z archiwum podpułkownika Eleka Molnára, Teka 4, MP-Hist sygn. 391, k. 75
Datowanie:
1914 rok
Wizerunek zabytku:
MP-Hist. 411, folder 9, k. 3.
Typ obiektu:
list
Nazwa/Tytuł:
List z Archiwum ppłk. Eleka Molnára, Teczka 24, sygn. MP-Hist. 411, folder 9, k. 3.
Datowanie:
1914 rok