Przegląd cyfrowych zbiorów Muzeum - fotografie

Wizerunek zabytku:
H-278MK/3
Typ obiektu:
fotografia
Nazwa/Tytuł:
Fotografia - Krasiczyn (Zamek)
Datowanie:
oryginał – ok. 1829 r.; fotokopia – ok. 1951 r.
Wizerunek zabytku:
IPH-F-417
Typ obiektu:
fotografia
Nazwa/Tytuł:
Fotografia - Ruiny Starej Synagogi w Przemyślu
Datowanie:
oryginał – po 28 czerwca 1941 r.; fotokopia - lata 90. XX w.
Wizerunek zabytku:
IPH-F-418
Typ obiektu:
fotografia
Nazwa/Tytuł:
Fotografia - Stara Synagoga w Przemyślu (wnętrze)
Datowanie:
oryginał-okres międzywojenny; fotokopia - lata 90. XX w.
Wizerunek zabytku:
MPF-14151
Typ obiektu:
fotografia
Nazwa/Tytuł:
Przemyśl, zniszczone wnętrze kościoła Jezuitów
Datowanie:
1903 r.
Wizerunek zabytku:
MPF-14173
Typ obiektu:
fotografia
Nazwa/Tytuł:
Profesor z uczniem
Datowanie:
wrzesień 1935
Wizerunek zabytku:
MPF-15036
Typ obiektu:
fotografia
Nazwa/Tytuł:
Pocztówka – cmentarz wojenny
Datowanie:
1916 r.
Wizerunek zabytku:
MPF-16878
Typ obiektu:
fotografia
Nazwa/Tytuł:
Przemyśl, stare mury obronne przy ul. Basztowej
Datowanie:
przed 1913 r.
Wizerunek zabytku:
MPF-20513
Typ obiektu:
fotografia
Nazwa/Tytuł:
Fotografia w passe-partout - Grupa żołnierzy (m.in. por. Stanisław Tyro)
Datowanie:
1914 r.
Wizerunek zabytku:
MPF-20841
Typ obiektu:
fotografia
Nazwa/Tytuł:
Fotografia - Grupa żołnierzy przy samolocie (Lublin R-XIII)
Datowanie:
po 07.06.1932 r.
Wizerunek zabytku:
MPF-21067
Typ obiektu:
fotografia
Nazwa/Tytuł:
Rekwizycja dzwonu, Przemyśl 1917
Datowanie:
jesień 1917