Przegląd cyfrowych zbiorów Muzeum - archiwalia

Wizerunek zabytku:
Archiwum ppłk. Eleka Molnára, Teka 6, MP-Hist sygn. 393, k. 11
Typ obiektu:
archiwalia
Nazwa/Tytuł:
Informacja o planowanym na 19 listopada 1914 r. wypadzie załogi Twierdzy Przemyśl
Datowanie:
1914 r.
Wizerunek zabytku:
MP Hist.-2663 - dokument
Typ obiektu:
archiwalia
Nazwa/Tytuł:
Dokument sporządzony na pamiątkę złotego wesela Leona Sapiehy i Jadwigi Zamojskiej z Zamoyskich Sapieżyny
Datowanie:
1876 r.
Wizerunek zabytku:
MP-Hist sygn. 391, k. 75
Typ obiektu:
archiwalia
Nazwa/Tytuł:
Meldunek z archiwum podpułkownika Eleka Molnára, Teka 4, MP-Hist sygn. 391, k. 75
Datowanie:
1914 rok
Wizerunek zabytku:
MP.Hist-2689
Typ obiektu:
archiwalia
Nazwa/Tytuł:
Cegiełka na wsparcie budowy pomnika Orląt Przemyskich
Datowanie:
1919 r.