Wydawnictwa

Orient nam bliski

Autor
Sarkady Nalan,
Tezcan Ecvet K.
Redaktor
Sarkady Antoni
Komentarz:
Olbromski Mariusz Jerzy
Rok wydania
2006
Numer ISBN
978-83-921500-4-6
Liczba stron
70
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Album zawiera 42 fotografie i stanowi prywatny fotoreportaż z podróży grupy przemyślan do Konstantynopola w 1912 r. Opatrzony został obszernym artykułem, opowiadającym o genezie tej wyprawy oraz o polskich podróżach do Turcji, ze szczególnym uwzględnieniem uczestniczących w nich kobiet. Wydawnictwo jest zarazem informatorem wystawy pod tym samym tytułem, która odbyła się w 2006 r. w Muzeum Historii Miasta Przemyśla (oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej).

O kaflach, tudzież o garncarzach, kaflarzach i zdunach w Przemyślu

Autor
Trojanowska Marta,
Winiarska Katarzyna,
Kot Beata,
Czarska Lucyna,
Olbromski Mariusz Jerzy
Redaktor
Sarkady Antoni
Rok wydania
2006
Numer ISBN
83-921500-5-8
Liczba stron
94
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Wydawnictwo opowiada szczegółowo o typologii kafli oraz technologii ich wytwarzania, a także o procesach budowania pieców kaflowych na przestrzeni wieków. Autorki omówiły również motywy oraz techniki dekoracyjne kafli i zaprezentowały postacie przemyskich kaflarzy i zdunów z XIX i XX wieku. Dodatkową atrakcją prezentowanej pozycji jest ciekawy wybór tekstów źródłowych (najstarszy z 1553 r.) poświęconych piecom, garncarzom, kaflarzom i zdunom z Przemyśla i okolic. Publikacja zawiera ponadto katalog kafli, znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Śladami rodziny Hennerów. Z dziejów przemyskiej fotografii

Autor
Stojak Grażyna
Rok wydania
2006
Numer ISBN
83-921500-8-2
Liczba stron
90
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Poprzez biografie członków "dynastji fotografów" - Hennerów wydawnictwo pokazuje interesujący wycinek historii Przemyśla, Jarosławia i Lwowa, jak również tablicę genealogiczną rodu Hennerów.

Z albumu Wysockiego. Z dziejów przemyskiej fotografii

Autor
Stojak Grażyna
Komentarz:
Burzyński Tadeusz
Rok wydania
2006
Numer ISBN
83-60680-03-5
Liczba stron
82
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Publikacja prezentuje sylwetkę Adama Wysockiego - wybitnego przemyskiego fotografika. Przez pryzmat historii fotografii na ziemiach Małopolski Wschodniej w I połowie XX wieku, autorka ukazuje życie, działalność i pasje fotografa. Wydawnictwo zawiera także katalog wyposażenia i sprzętu z zakładu fotograficznego Adama Wysockiego w Przemyślu, z I połowy XX wieku oraz liczne ilustracje jego prac (w tym projekty pocztówek z widokami miasta). Publikacja towarzyszy stałej ekspozycji w Muzeum Historii Miasta Przemyśla, zorganizowanej jako dawne atelier po Adamie Wysockim i jego mistrzu - Bernardzie Hennerze - pionierze sztuki fotograficznej w Przemyślu.  

Tajemnice Placu Berka Joselewicza w Przemyślu. Badania archeologiczne w rejonie „Żydowskiego Miasta”. Katalog wystawy

Autor
Koperski Andrzej,
Rejniewicz Łukasz
Redaktor
Koperski Andrzej
Komentarz:
Burzyński Tadeusz
Rok wydania
2006
Numer ISBN
83-921500-9-0
Liczba stron
36
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Wydawnictwo opisuje rezultaty trwających ponad pół roku prac archeologicznych, poprzedzających budowę nowego gmachu muzealnego przy placu Berka Joselewicza w Przemyślu. W trakcie badań wykopaliskowych dokonano rozpoznania wczesnośredniowiecznego osadnictwa oraz zabudowy historycznej tzw. „żydowskiego miasta”. Autorzy prezentują wyniki prac archeologicznych, opatrując je komentarzem historycznym. Dodatkowym atutem wydawnictwa jest obszerny katalog, ilustrujący pozyskane w trakcie wykopalisk zabytki archeologiczne.

W pracowni alchemika

Autor
Zahel Dorota
Rok wydania
2006
Numer ISBN
83-60680-02-7
Liczba stron
36
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Publikacja opisuje alchemika Michała Sędziwoja, którego postać stała się inspiracją do zorganizowania w 2006 r. w Muzeum Historii Miasta Przemyśla (oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej) wystawy pod tym samym tytułem. Autorka przybliża historię alchemii - dziedziny tyleż tajemniczej, co popularnej w XVI- i XVII-wiecznej Polsce. Dodatkowo wydawnictwo wzbogacone zostało fotografiami obrazującymi wspomnianą wystawę, jak również ilustracjami zaczerpniętymi z pozycji R. Bugaja pt. „W poszukiwaniu kamienia filozoficznego” (Warszawa 1957).

Nad nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą…Z ikonografii Bożego Narodzenia

Autor
Winiarska Katarzyna,
Trojanowska Marta,
Burzyński Tadeusz,
Olbromski Mariusz Jerzy
Rok wydania
2006
Numer ISBN
83-60680-01-9
Liczba stron
100
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Wydawnictwo opowiada o dziejach ikonografii Bożego Narodzenia w odniesieniu do Wschodniego i Zachodniego chrześcijaństwa. Symbolika bożonarodzeniowa poddana została analizie na przykładzie malowideł cerkiewnych oraz grafik i obrazów ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Ukryte znaczenia tematyki świąt narodzin Chrystusa autorzy przybliżyli także poprzez sakralne motywy w pocztówkach Leli Pawlikowskiej - słynnej artystki z Medyki, ilustracje autorstwa Zofii Stryjeńskiej do albumu „Pastorałka złożona z 7 kolęd. 1915” jak również współczesne obrazy Jana Ekierta. Dodatkowym atutem publikacji jest szczegółowe omówienie tradycji i zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia na terenie Przemyśla i okolic.

Biografie spóźnione. Krystyna Rokowska 1940-2004

Autor
Winiarska Katarzyna,
Olbromska Urszula
Komentarz:
Olbromski Mariusz Jerzy
Rok wydania
2006
Numer ISBN
83-60680-05-1
Liczba stron
78
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Pierwsza biografia przemyskiej malarki oraz projektantki szkła artystycznego i ceramiki – Krystyny Rokowskiej. Historia życia i twórczości tej niezwykle pogodnej artystki, uzupełniona została wspomnieniami jej przyjaciół i bliskich. Ponadto, wydawnictwo zawiera bogaty zbiór fotografii ilustrujących dorobek artystyczny malarki – obrazy oraz zaprojektowane przez nią szklane i ceramiczne przedmioty. Wydawnictwo towarzyszyło pierwszej pośmiertnej wystawie prac Krystyny Rokowskiej, zorganizowanej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Fajki ze zbiorów Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego we Lwowie w Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu

Autor
Olbromska Urszula,
Sarkady Antoni,
Olbromski Mariusz Jerzy
Redaktor
Sarkady Antoni
Rok wydania
2006
Numer ISBN
83-921500-6-0
Liczba stron
90
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Publikacja z cyklu „Najcenniejsze kolekcje fajek”; prezentuje unikalną kolekcję bogato zdobionych fajek lwowskich. Opowiada o tradycjach palenia fajki na Ukrainie i omawia genezę używania tytoniu w Europie. Tematykę „tytoniową” w Polsce autorzy ukazali przez pryzmat wiersza Jana Andrzeja Morsztyna pt. „Na tabak do Piotra”, prezentując przy tej okazji sylwetkę wybitnego barokowego poety.

Przemyśl w okresie II wojny światowej

Autor
Cieplińska Anna
Błoński Jacek
Komentarz:
Burzyński Tadeusz
Rok wydania
2006
Numer ISBN
978-83-60680-19-3
Liczba stron
172
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

W książce  zaprezentowane zostały dzieje Przemyśla i jego mieszkańców w latach 1939-1945. Informacje o wydarzeniach z okresu okupacji sowieckiej i niemieckiej wzbogacono wieloma unikatowymi fotografiami. Publikacja nawiązuje do wystawy prezentowanej w Muzeum Historii Miasta (oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej).