Wydawnictwa

Dagestan. Polskie ślady

Autor
Sarkady Nalan
Rok wydania
2009
Numer ISBN
978-83-60680-27-8
Liczba stron
36
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Wydawnictwo towarzyszące wystawie fotograficznej, będącej efektem wyprawy autorki do Dagestanu w 2007 r. Publikacja zawiera zbiór ciekawych fotografii obrazujących współczesny Dagestan oraz zdjęcia związane z postacią Imama Szamila – XIX-wiecznego bojownika o wyzwolenie Kaukazu, jednego z bohaterów opracowania. Wydawnictwo zawiera także historyczny opis, traktujący o związkach polskiej „Wielkiej Emigracji” z kaukaskimi ruchami wolnościowymi. 

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego

Autor
Cieszyński Andrzej,
Sucrow Alexandra
Rok wydania
2009
Numer ISBN
978-83-60680-30-80
Liczba stron
8
Format
21 x 21 cm
Okładka
miękka

Krótka publikacja opowiadająca o związanym z Ziemią Przemyską malarzu Marianie Strońskim (1892-1977), na którego cześć lokalne władze zainicjowały ogólnopolski konkurs artystyczny. Katalog zawiera informacje na temat laureatki tej nagrody z 2009 r. – Reny Woty, a także składu obradującego wówczas jury i uczestnikach wystawy pokonkursowej.

Nuckowski w Muzeum

Autor
Nuckowski Tadeusz
Rok wydania
2009
Numer ISBN
978-83-60680-29-2
Liczba stron
16
Format
21 x 21 cm
Okładka
miękka

Autorski katalog laureata Dorocznej Nagrody Artystycznej im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2006. Tadeusz Nuckowski – absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, opracował graficznie i fotograficznie publikację przedstawiającą wszystkie jego prace, jakie złożyły się na wystawę artysty zorganizowaną w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w 2009 r.

Dzwony i dzwoneczki z kolekcji Anny i Jarosława Molów

Autor
Mol Anna,
Mol Jarosław,
Trojanowska Marta,
Olbromski Mariusz Jerzy
Redaktor
Mol Anna
Trojanowska Marta
Rok wydania
2008
Numer ISBN
978-83-60680-18-6
Liczba stron
80
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Nasz świat,
to rozkołysany dzwon,
któremu rytm serc 
nadaje ton…


Wydawnictwo prezentuje oryginalną kolekcję Anny i Jarosława Molów, którzy wzbogacili je obszernym artykułem o motywach dzwonów w literaturze polskiej. Dodatkowo czytelnik może się zapoznać ze schematem dzwonu wraz z jarzmem oraz z opisem procesu odlewania dzwonu. Publikacja towarzyszyła wystawie zorganizowanej w 2008 r. w Muzeum Dzwonów i Fajek (oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej).

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Autor
Kostek Józefa,
Kozień Magdalena,
Olbromski Mariusz Jerzy,
Rejniewicz Łukasz,
Sosnowska Ewa,
Sarkady Antoni,
Sztaba Joanna
Redaktor
Chudzik Anna
Kułakowska-Lis Joanna
Rok wydania
2008
Numer ISBN
978-83-7576-041-5
Liczba stron
144
Format
30,5 x 24,5 cm
Okładka
twarda

Bogato ilustrowany  dwujęzyczny album omawiający historię powstania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, ze szczególnym uwzględnieniem powstania Nowego Gmachu Muzeum – Wielokulturowego Centrum Historii i Sztuki w Przemyślu. Autorzy odsłaniają kulisy poprzedzających jego budowę prac archeologicznych i badań wykopaliskowych, prowadzonych na Placu Berka Joselewicza w obrębie przemyskiej starówki. Ponadto, wydawnictwo wnikliwie opisuje  kolekcje będące w posiadaniu Muzeum z akcentem na  najcenniejsze zbiory wszystkich trzech oddziałów muzealnych.

Zaginiony świat – historia żydów przemyskich

Autor
Błoński Jacek
Rok wydania
2008
Numer ISBN
978-83-60680-24-7
Liczba stron
132
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Ludność pochodzenia żydowskiego od wieków stanowiła nieodłączny element wielokulturowej i wielonarodowej społeczności  Przemyśla. Autor opowiada historię przemyskich Żydów na przestrzeni wieków, uwzględniając ich  różnorodne obyczaje i szeroko pojętą kulturę. Wydawnictwo szczegółowo opisuje dzieje przemyskiej gminy izraelickiej oraz udział  żydowskich mieszkańców w życiu miasta. Publikacja jest bogato ilustrowana archiwalnymi i współczesnymi fotografiami.

Aleksy Gilewicz – historyk nieprowincjonalny

Autor
Wójcik Zbigniew K.
Rok wydania
2008
Numer ISBN
978-83-61312-28-4
Liczba stron
92
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Szczegółowa biografia Aleksego Gilewicza – zasłużonego dla nauki i kultury polskiej  historyka oraz znaczącego przedstawiciela elity intelektualnej II Rzeczypospolitej. Przez pryzmat losów tytułowego bohatera autor wnikliwie analizuje warunki pracy i życia polskiej inteligencji w II Rzeczypospolitej oraz Polsce Ludowej. Realia epoki, w której żył i działał Aleksy Gilewicz, ukazane zostały w bardzo wierny sposób na tle życiowych postaw i wyborów, jakich dokonywał ów zamieszkały w Przemyślu lwowianin.

Fajki z kolekcji Zbyszka Bednarczyka

Autor
Bednarczyk Zbigniew,
Olbromska Urszula,
Sarkady Antoni
Redaktor
Olbromska Urszula
Sarkady Antoni
Komentarz:
Olbromski Mariusz Jerzy
Rok wydania
2007
Numer ISBN
978-83-60680-10-0
Liczba stron
82
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Wydawnictwo z cyklu „Najcenniejsze kolekcje fajek”; towarzyszyło wystawie zorganizowanej w 2007 r. w Muzeum Dzwonów i Fajek (oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej), prezentującej fajki ze zbiorów Zbigniewa Bednarczyka – mistrza fajkarskiego i właściciela „Pracowni Fajek” w Przemyślu. Publikacja opisuje proces wytwarzania drewnianych fajek, od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy z uwzględnieniem najnowszych technologii. Ponadto, zawiera bogaty katalog oraz dokumentację fotograficzną wszystkich eksponatów. Tradycyjnie wszystkim wystawom poświęconym najcenniejszym kolekcjom fajek, towarzyszą wybrane poezje staropolskie traktujące o tytoniu i tabace. W informatorze kolekcji Zbigniewa Bednarczyka, autorzy analizują XVII-wieczny wiersz autorstwa Jakuba Teodora Trembeckiego pt. „Na tabakę wiersz od  Polaka Polakom tylko ofiarowany”.

Rodem z Dubiecka... rodem z Bachórca... Ignacy Krasicki – książę poetów, Marcin Krasicki – wspomnienie domu rodzinnego

Autor
Olbromska Urszula
Zahel Dorota
Redaktor
Sarkady Antoni
Komentarz:
Olbromski Mariusz Jerzy
Rok wydania
2006
Numer ISBN
83-921500-3-1
Liczba stron
50
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Biograficzna publikacja poświęcona wybitnemu poecie Ignacemu Krasickiemu, towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem, zorganizowanej w 2006 roku w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. W opracowaniu autorzy przybliżają dzieje rodu Krasickich, uwzględniając historię rodowych posiadłości – zamku w Dubiecku oraz nabytego w połowie XVII wieku dworu w Bachórcu. Całość ilustrują pamiątkowe fotografie archiwalne oraz zdjęcia rodzinnych portretów.

W Przemyślu kiedyś...

Autor
Błoński Jacek
Cieplińska Anna
Czarska Lucyna
Koperski Andrzej
Kostek Józefa
Olbromska Urszula
Stojak Grażyna
Sztaba Joanna
Trojanowska Marta
Zahel Dorota
Redaktor
Sarkady Antoni
Rok wydania
2006
Numer ISBN
83-921500-2-3
Liczba stron
100
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Informator Muzeum Historii Miasta Przemyśla-oddziału Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, opowiadający przez pryzmat poszczególnych ekspozycji historię miasta na przestrzeni wieków. Publikacja zawiera m.in. historię kamienicy Brzykowskiej, obecnej siedziby Muzeum Historii Miasta Przemyśla oraz odtworzonego w niej zabytkowego atelier wybitnych XIX i XX-wiecznych, przemyskich fotografów: Bernarda Hennera i Adama Wysockiego. Autorzy przedstawiają  również genezę herbu Przemyśla - jednego z najstarszych herbów miejskich w Polsce oraz początki miasta w świetle źródeł archeologicznych.