Moszumański Zbigniew

Artyleria Lwowska 1918-1919

Opracowanie porusza bardzo ciekawy aczkolwiek nie do końca zbadany temat wykorzystania artylerii w działaniach wojennych w roku 1918-1919.

Książka składa się z dwunastu rozdziałów, w których to autor w sposób spójny omawia poszczególne etapy rozwoju jednostek artylerii podczas wojny polsko-ukraińskiej.