Bobko Iwona

XXVII Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków

Pokonkursowa publikacja towarzysząca Przeglądowi Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków, który odbył się w 2020 r. Konkurs ten organizowany jest cyklicznie przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej od 1969 r. Album zawiera nadesłane na konkurs plakaty z podziałem na nagrodzone, wyróżnione i pozostałe wraz notą o autorze, tytułem w j.polskim i j.angielskim, informacją o wydawcy, rozmiarze i technice druku.

Plakat muzealny ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Książka przedstawia pokrótce historię i rolę plakatu w ogólności, aby potem przejść do plakatu stricte muzealnego. Zasadniczą część publikacji stanowi omówienie organizowanej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej cyklicznie imprezy pt. „Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego”. Każda edycja nagradzała najciekawsze prace i te prezentowane są na łamach wydawnictwa.