Bobko Iwona

Plakat muzealny ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Książka przedstawia pokrótce historię i rolę plakatu w ogólności, aby potem przejść do plakatu stricte muzealnego. Zasadniczą część publikacji stanowi omówienie organizowanej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej cyklicznie imprezy pt. „Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego”. Każda edycja nagradzała najciekawsze prace i te prezentowane są na łamach wydawnictwa.