Sarkady Antoni

Tylko w Przemyślu. Stanielewicz na bis

Publikacja pokazuje część bogatej kolekcji fajek  Marka Stanielewicza – grafika, kustosza Domku Miedziorytnika we Wrocławiu. Oprócz katalogu fajek i akcesoriów wraz z ilustracjami oraz ciekawej refleksji samego właściciela zbioru, książka zawiera również artykuł na temat historii powstania oraz działalności Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu. Całości dopełnia tekst poświęcony poematowi nieznanego autora na cześć lulki.

Książka została wydana z okazji rokrocznie obchodzonego w Przemyślu Dnia Fajki oraz towarzyszącej temu wydarzeniu wystawy.

Fajki ze zbiorów Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego we Lwowie w Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu

Publikacja z cyklu „Najcenniejsze kolekcje fajek”; prezentuje unikalną kolekcję bogato zdobionych fajek lwowskich. Opowiada o tradycjach palenia fajki na Ukrainie i omawia genezę używania tytoniu w Europie. Tematykę „tytoniową” w Polsce autorzy ukazali przez pryzmat wiersza Jana Andrzeja Morsztyna pt. „Na tabak do Piotra”, prezentując przy tej okazji sylwetkę wybitnego barokowego poety.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Bogato ilustrowany  dwujęzyczny album omawiający historię powstania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, ze szczególnym uwzględnieniem powstania Nowego Gmachu Muzeum – Wielokulturowego Centrum Historii i Sztuki w Przemyślu. Autorzy odsłaniają kulisy poprzedzających jego budowę prac archeologicznych i badań wykopaliskowych, prowadzonych na Placu Berka Joselewicza w obrębie przemyskiej starówki. Ponadto, wydawnictwo wnikliwie opisuje  kolekcje będące w posiadaniu Muzeum z akcentem na  najcenniejsze zbiory wszystkich trzech oddziałów muzealnych.

„100 na 100" Katalog wystawy jubileuszowej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 1909 – 2009

Bogato ilustrowane wydawnictwo opisujące szczegółowo najciekawsze eksponaty Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, zaprezentowane na przekrojowej wystawie zorganizowanej z okazji obchodów jubileuszu stulecia. Ukazane w albumie obiekty, gromadzone przez poszczególne działy muzeum w ciągu całego wieku jego istnienia, podzielone zostały na sto różnorodnych tematycznie grup. Każda z nich opatrzona została wyczerpującym komentarzem naukowym. Katalog, podobnie jak wystawa, której towarzyszył, ma na celu przedstawienie różnorodności i specyfiki przemyskiego muzeum oraz genezy jego powstania.

Saga Rodu Bystrzyckich

14 kwietnia 2010 roku, w Muzeum Historii Miasta Przemyśla (oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej) odsłonięta została tablica upamiętniająca przemyską rodzinę Bystrzyckich - przedwojennych właścicieli i mieszkańców kamienicy będącej aktualnie siedzibą wspomnianego oddziału muzealnego. Uroczystości odsłonięcia tablicy towarzyszyła wystawa honorująca familię Bystrzyckich, wywiezionych w 1940 r. do Kazachstanu i będących symbolem wielu innych rodzin, które stały się ofiarami masowych deportacji w tamtych czasach.