wydarzenie muzealne

Zabierz Tatę do Muzeum

Drodzy Rodzice. Zapytani, co jest w Waszym życiu najważniejsze, prawdopodobnie wszyscy zgodnie odpowiecie, że dzieci. A tym co najważniejsze, co możecie dać swojemu dziecku jest czas.

Badania pokazują, że matki spędzają przeciętnie około 30 minut dziennie na aktywnej obecności z dzieckiem, ojcowie – około 10.

Czas to zmienić! A my Wam w tym pomożemy.

Ogłaszamy akcję:

Zabierz Tatę do Muzeum.

W każda sobotę w godz. 10.00-12.00 zapraszamy na wspólną zabawę dzieci i ojców w ramach Sobotnich warsztatów artystycznych.

To czas aktywnie spędzony z dziećmi, który pozwoli poznać ich zainteresowania, talenty, wspólnie tworzyć wyjątkowe dzieła, a przede wszystkim świetnie się bawić.

60+kultura

-

60 plusW ostatni weekend września Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej przyłącza się do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „60+kultura”, skierowanej do osób powyżej sześćdziesiątego roku życia.

Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, dzięki skorzystaniu z oferty dostępnej w miejscu zamieszkania. Zapraszamy seniorów do skorzystania z przygotowanych przez Muzeum atrakcji:

Sobota, 28 września

9:00 – 16:00: bezpłatny wstęp do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Muzeum Dzwonów i Fajek i Muzeum Historii Miasta Przemyśla.

11:00: Kuratorskie oprowadzanie po wystawie stałej „Wnętrza Mieszczańskie” w Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Rynek 9.

12:00 : bezpłatne warsztaty artystyczne „Decoupage, jako technika ozdabiania przedmiotów”, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Berka Joselewicza 1.

Niedziela, 29 września

11:00 – 15:00: bezpłatny wstęp do Muzeum Dzwonów i Fajek.

12:00 – 16:00: bezpłatny wstęp do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Muzeum Historii Miasta Przemyśla.

13:00: Kuratorskie oprowadzanie po wystawie stałej „Credo na dwa głosy”, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, budynek główny.

XXVII Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków Przemyśl, 2019

W roku 2019 przypada 50. lat od organizacji I Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków. I. Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków oraz wystawa plakatu zorganizowane w 1969 roku przez Muzeum Ziemi Przemyskiej pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki były pierwszym dorocznym przeglądem połączonym z nagrodzeniem najlepszych prac. Obejmował plakaty wydane w 1968 roku. XXVI. Przegląd (jak dotąd ostatni) zorganizowany został w 2010 roku. Długa przerwa w organizacji Przeglądu wynikała ze zmiany finansowania zadań przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 2019 roku Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu jest instytucją kultury współfinansowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co pozwala wpisać Przegląd ponownie do kalendarza cyklicznych imprez muzealnych. Od tego roku Przegląd organizowany będzie w cyklu trzyletnim.

Pełny regulamin konkursu dostępny jest pod poniższym linkiem.

Przekraczając mury. Sztuka wychodzi na miasto.

-

Od kilkunastu lat lista działań instytucji muzealnych zarówno o charakterze lokalnym jak i krajowym ulega systematycznemu poszerzaniu o szeroko zakrojone akcje promujące poszerzanie wiedzy o kulturze, sztuce i historii (Dni Dziedzictwa, Noce Muzeów, digitalizacja i udostępnianie zbiorów, Dni Przewodnika i tym podobne). Mimo tego w dalszym ciągu istnieje duża grupa ludzi deklarujących, iż do Muzeów nie chodzą bądź byli ostatnio w czasach szkolnych. Jako przyczyny tego stanu rzeczy podawane są różnorodne powody: zbyt wysokie ceny biletów, brak czasu, brak interesujących wizualnie informacji o wydarzeniach muzealnych czy też ogólny brak zainteresowania kulturą w każdym aspekcie.

Pragnąc dotrzeć do wyżej wspomnianych grup ludzi, w ramach nawiązywania szerokiej interakcji ze społecznością w której istniejemy, poszerzania swojej oferty wystawienniczej, popularyzacji gromadzonych zbiorów a także upowszechniania wiedzy o sztuce i historii miasta i regionu, chcemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w konkursie pod tytułem „Przekraczając mury, sztuka wychodzi na miasto”.

Zaproponowane w tytule przekroczenie murów rozumiemy jako chęć otworzenia się (wyjścia poza chronione ściany Muzeum) i nawiązania dialogu z mieszkańcami miasta, nakłonić do refleksji na temat otoczenia w którym żyjemy i zachęcić do podjęcia próby jego polepszenia a tym samym upiększenia naszego miasta, poprzez wykonanie projektów zagospodarowania za pomocą wielkopowierzchniowych malowideł ściennych, dotychczas zaniedbanych bądź zniszczonych przez ludzi i czas elewacji budynków.

Spotkanie organizacyjne wraz z warsztatami muzealnymi, będącymi warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w konkursie, rozpocznie się 28 września 2019 roku w holu budynku głównego Muzeum (plac Berka Joselewicza 1) o godzinie 10.00.

Poniżej zamieszczamy pełną treść regulaminu konkursu wraz z załącznikami. Zapraszamy do udziału!

Niepodległa Koncert Patriotyczny

Koncert Patriotyczny - NiepodległaW dniu 23 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej (ul. B. Joselewicza 1) odbędzie się Koncert „NIEPODLEGŁA” w wykonaniu Diakonii Muzycznej AP z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, z udziałem Ks. Abpa Adama Szala i Korpusu Oficerskiego Wojska Polskiego.

Koncert dedykowany jest Księżom, którzy jako alumni zostali zmuszeni do odbycia zasadniczej służby wojskowej w tzw. Ludowym Wojsku Polskim. Księży żołnierzy, jak i mieszkańców Przemyśla serdecznie zapraszamy do udziału niepodległościowej godzinie świadectwa.

W imieniu organizatorów
Ks. Tadeusz Biały z Diakonią Muzyczną AP

Konferencja Naukowa z okazji 110-lecia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu - program wydarzenia

-

Miło nam poinformować, że w dniach 2 i 3 grudnia 2020, będziemy mogli spotkać się z Państwem na Konferencji Naukowej z okazji 110-lecia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu pod tytułem: DZIEDZICTWO KUNSTKAMERY? JAK POWSTAWAŁY NASZE MUZEA.

Ze względu na ogłoszony stan epidemii konferencja odbędzie się w trybie online a będzie można w niej uczestniczyć za pośrednictwem naszego kanału w serwisie YouTube dostępnego pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCpy5wOTsHB7LDPnbnLxzAuw

Poniżej przedstawiamy program wydarzenia:

2 grudnia 2020 – pierwszy dzień
sala audiowizualna w Głównym Gmachu MNZP

9.00-9.20

Powitanie uczestników przez dyr. MNZP Jana Jarosza
Podziękowania i sprawy organizacyjne – Marta Trojanowska

9.20 – 9. 40

Dr hab. prof. ASP w Warszawie Dorota Folga-Januszewska, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
DZIEDZICTWO KUNSTKAMERY I ROZUMIENIE POJĘCIA „MUZEUM”

I. KONFERENCJA – KOMUNIKATY GOSPODARZY

9.40 – 11.45 – 1 część: Miscellanea z początków MNZP

1. Katarzyna Winiarska, MNZP
Muzeum Kazimierza Marii Osińskiego – marzenie a rzeczywistość. Rozważania na temat kilku projektów architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

2. Bożena Figiela, MNZP
Początki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Refleksja inwentaryzatora zbiorów

3. dr Ewa Grin-Piszczek, Archiwum Państwowe w Przemyślu
Zbiory Osińskich zalążkiem Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

4. dr Marta Trojanowska, MNZP
O winiecie „Rocznika Przemyskiego”, ekslibrisie Towarzystwa Przyjaciół Nauk i ich twórcach. Identyfikacja wizualna Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej sprzed 110 lat

5. Dorota Zahel, MNZP
„Dziedzictwo Kunstkamery”. Jak tworzyliśmy wystawę

11.45 – 12.00 PRZERWA

II. KONFERENCJA – REFERATY GOŚCI

12.00 -13.20 – 2 część: Początki muzeów

1. Małgorzata Wawrzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Organizacje społeczne i muzea prowincjonalne w czasach rozbiorów

2. Michał Murzyn, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Kulturę mamy we krwi. 130 lat Muzeum Tatrzańskiego

3. Katarzyna Winiarczyk, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Założenie i pierwsze dekady funkcjonowania Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – refleksja z perspektywy obchodów 120-lecia instytucji

4. ks. Marek Wojnarowski, Muzeum Archidiecezjalne im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa w Przemyślu, Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales
Twórcy i początki Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu

13.20 – 14.00 DYSKUSJA

14.00-14.20 PRZERWA

14.20 -15.40 – 3 część: Początki muzeów - cd.

5. Magdalena Piwowarska, Muzeum Historii Miasta Lublina, Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie
Muzeum Lubelskie w Lublinie. Geneza i początki

6. dr Urszula Stępień, Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu
„Zbiór zabytków sztuki kościelnej i starożytności artystycznej”. Geneza kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu

7. Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, Muzeum Śląskie w Katowicach
„Skazane” na nowoczesność. Początki Muzeum Śląskiego w Katowicach

8. Ewa Cuber-Strutyńska – Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Instytut Historii PAN w Warszawie, Mateusz Tułodziecki – Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Historia utworzenia krakowskiego Muzeum Lotnictwa w zarysie

15.40-16.00 DYSKUSJA

3 grudnia 2020 - drugi dzień konferencji
sala audiowizualna w Głównym Gmachu MNZP

9.00-10.40 – 4 część: Początki muzeów - cd.

9. Łukasz Ożóg, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Od Muzeum Ziemi Rzeszowskiej do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – powstanie i pierwsze lata działalności rzeszowskiego muzeum (1935-1953)

10. Hanna Ignatowicz, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
„To nie może być instytucja o przygodnych zbiorach”… – powstanie i początki działalności Muzeum Rolnictwa w Szreniawie w perspektywie 100 lat muzealnictwa rolniczego na ziemiach polskich

11. Ewa Dagmara Rutkowska, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wczoraj i dziś

12. Anna Król, kustosz – Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach;
Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach. Historia placówki

13. Łukasz Krzysiak, Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie
Historia i działalność Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”

10.40 - 11.00 DYSKUSJA

11.00 - 11.20 PRZERWA

11.20 -12.20 – 5 część: Donatorzy i Muzealnicy

14. Małgorzata Surmacz, Muzeum Narodowe w Lublinie, Instytut Historii UMCS
Wiktor Ziółkowski (1893-1978). Muzealnik z pasją

15. Małgorzata Górzyńska, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Adam Mauersberger. Dyrektor. Muzeolog. Wizjoner

16. Dr hab. prof. UG Mirosław Piotr Kruk, Uniwersytet Gdański, Muzeum Narodowe w Krakowie
Ofiarodawcy sztuki cerkiewnej dla Muzeum Narodowego w Krakowie

12.20 - 12.40 DYSKUSJA

12.40-13.00 PRZERWA

13.00 -14.40 - 6 część: Kolekcje i Kolekcjonerzy

17. Magdalena Kątnik-Kowalska, Dom Kultury w Żołyni
Jak odkryłam dziedzictwo Dąbrowskich

18. Alicja Kilijańska, Muzeum Narodowe w Krakowie
Kolekcja rzemiosła artystycznego w Muzeum Narodowym w Krakowie. Historia i profil zbioru (do 1915)

19. Eliza Ptaszyńska, Muzeum Okręgowe w Suwałkach
Kolekcja malarstwa Alfreda Wierusza-Kowalskiego. Jej dzieje i znaczenie

20. Beata Wilczewska, Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Historia Biblioteki Muzeum Podlaskiego

21. Ryszard Kruk, kolekcjoner; portal www.kolekcjonerstwo.pl, Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny
Od Feliksa Jasieńskiego do Marka Roeflera – kolekcjonerzy na rzecz muzeów i ochrony dziedzictwa narodowego

14.40 – 15.30 DYSKUSJA – ZAKOŃCZENIE - PODZIĘKOWANIA

Pliki do pobrania:

"Miasto z widokiem na..." Przemyśl, Wilno, Warszawa trzy odsłony miasta

Katalog "Miasto z widokiem na..." Przemyśl, Wilno, Warszawa trzy odsłony miastaOd 28 października w budynku głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oglądać można nową wystawę czasową pod tytułem "Miasto z widokiem na..." Przemyśl, Wilno, Warszawa trzy odsłony miasta. 

Na prezentowaną ekspozycję składają się trzy cykle prac artystów prof. dr hab. Roberta Bluja, Eweliny Bluj oraz uczestników organizowanych w tym roku w Przemyślu warsztatów malarskich pod tytułem "Przemyśl namalowany".

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, planowany wernisaż wystawy musieliśmy przenieść w przestrzeń cyfrową, dlatego też poniżej zamieszczamy specjalnie nagrane dla Państwa wypowiedzi autorów oraz przedstawicieli Organizatora - Towarzystwa Projektów Edukacyjnych.

Wydarzenie organizowane jest pod patronatem Wójta Gminy Przemyśl Pana Andrzeja Huka.

O warsztatach "Przemyśl namalowany" i wystawie malarstwa zorganizowanej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej opowiadają: artysta malarz
profesor dr hab. Robert Bluj oraz malarka Ewelina Bluj.

 

O warsztatach "Przemyśl namalowany" i wystawie malarstwa zorganizowanej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej opowiadają:
historyk sztuki Jan Wiktor Sienkiewicz oraz Prezes Towarzystwa Projektów Edukacyjnych Paweł Zarzycki.

Dziedzictwo Kunstkamery. Jak Kazimierz Osiński tworzył muzeum.

Dziedzictwo Kunstkamery. Jak Kazimierz Osiński tworzył muzeum.Z wielką przyjemnością informujemy, że od 23 października 2020 roku będzie można zwiedzić wystawę pod tytułem "Dziedzictwo Kunstkamery. Jak Kazimierz Osiński tworzył muzeum.". Ekspozycja jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach Jubileuszu 110-lecia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. 

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.Obchody jubileuszowe objęte są Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

IX Wyprawa Wehikułem Czasu

IX Wyprawa Wehikułem CzasuJuż w najbliższą sobotę, 19 września 2020 roku o godzinie 16.00, zapraszamy na IX już wyprawę Wehikułem Czasu.

Tym razem odbędziemy podroż po przemyskich mostach, kładkach i wiaduktach.

Zobaczymy to czego już niema, poznamy ciekawe historie związane z naszymi mostami, odpowiemy także na pytanie czy most kolejowy może mieć związek z pewnym słynnym konstruktorem z Francji...

Kierowcą Wehikułu będzie niezastąpiony Piotr Michalski!

Przypominamy o obowiązujących obecnie zasadach związanych ze stanem pandemii.

Dla osób nie posiadających maseczek Organizatorzy zapewniają bezpłatne jednorazowe maseczki, które będą dostępne przy wejściu.