wydarzenie muzealne

Zabierz Tatę do Muzeum

Drodzy Rodzice. Zapytani, co jest w Waszym życiu najważniejsze, prawdopodobnie wszyscy zgodnie odpowiecie, że dzieci. A tym co najważniejsze, co możecie dać swojemu dziecku jest czas.

Badania pokazują, że matki spędzają przeciętnie około 30 minut dziennie na aktywnej obecności z dzieckiem, ojcowie – około 10.

Czas to zmienić! A my Wam w tym pomożemy.

Ogłaszamy akcję:

Zabierz Tatę do Muzeum.

W każda sobotę w godz. 10.00-12.00 zapraszamy na wspólną zabawę dzieci i ojców w ramach Sobotnich warsztatów artystycznych.

To czas aktywnie spędzony z dziećmi, który pozwoli poznać ich zainteresowania, talenty, wspólnie tworzyć wyjątkowe dzieła, a przede wszystkim świetnie się bawić.

60+kultura

-

60 plusW ostatni weekend września Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej przyłącza się do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „60+kultura”, skierowanej do osób powyżej sześćdziesiątego roku życia.

Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, dzięki skorzystaniu z oferty dostępnej w miejscu zamieszkania. Zapraszamy seniorów do skorzystania z przygotowanych przez Muzeum atrakcji:

Sobota, 28 września

9:00 – 16:00: bezpłatny wstęp do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Muzeum Dzwonów i Fajek i Muzeum Historii Miasta Przemyśla.

11:00: Kuratorskie oprowadzanie po wystawie stałej „Wnętrza Mieszczańskie” w Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Rynek 9.

12:00 : bezpłatne warsztaty artystyczne „Decoupage, jako technika ozdabiania przedmiotów”, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Berka Joselewicza 1.

Niedziela, 29 września

11:00 – 15:00: bezpłatny wstęp do Muzeum Dzwonów i Fajek.

12:00 – 16:00: bezpłatny wstęp do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Muzeum Historii Miasta Przemyśla.

13:00: Kuratorskie oprowadzanie po wystawie stałej „Credo na dwa głosy”, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, budynek główny.

XXVII Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków Przemyśl, 2019

W roku 2019 przypada 50. lat od organizacji I Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków. I. Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków oraz wystawa plakatu zorganizowane w 1969 roku przez Muzeum Ziemi Przemyskiej pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki były pierwszym dorocznym przeglądem połączonym z nagrodzeniem najlepszych prac. Obejmował plakaty wydane w 1968 roku. XXVI. Przegląd (jak dotąd ostatni) zorganizowany został w 2010 roku. Długa przerwa w organizacji Przeglądu wynikała ze zmiany finansowania zadań przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 2019 roku Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu jest instytucją kultury współfinansowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co pozwala wpisać Przegląd ponownie do kalendarza cyklicznych imprez muzealnych. Od tego roku Przegląd organizowany będzie w cyklu trzyletnim.

Pełny regulamin konkursu dostępny jest pod poniższym linkiem.

Przekraczając mury. Sztuka wychodzi na miasto.

-

Od kilkunastu lat lista działań instytucji muzealnych zarówno o charakterze lokalnym jak i krajowym ulega systematycznemu poszerzaniu o szeroko zakrojone akcje promujące poszerzanie wiedzy o kulturze, sztuce i historii (Dni Dziedzictwa, Noce Muzeów, digitalizacja i udostępnianie zbiorów, Dni Przewodnika i tym podobne). Mimo tego w dalszym ciągu istnieje duża grupa ludzi deklarujących, iż do Muzeów nie chodzą bądź byli ostatnio w czasach szkolnych. Jako przyczyny tego stanu rzeczy podawane są różnorodne powody: zbyt wysokie ceny biletów, brak czasu, brak interesujących wizualnie informacji o wydarzeniach muzealnych czy też ogólny brak zainteresowania kulturą w każdym aspekcie.

Pragnąc dotrzeć do wyżej wspomnianych grup ludzi, w ramach nawiązywania szerokiej interakcji ze społecznością w której istniejemy, poszerzania swojej oferty wystawienniczej, popularyzacji gromadzonych zbiorów a także upowszechniania wiedzy o sztuce i historii miasta i regionu, chcemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w konkursie pod tytułem „Przekraczając mury, sztuka wychodzi na miasto”.

Zaproponowane w tytule przekroczenie murów rozumiemy jako chęć otworzenia się (wyjścia poza chronione ściany Muzeum) i nawiązania dialogu z mieszkańcami miasta, nakłonić do refleksji na temat otoczenia w którym żyjemy i zachęcić do podjęcia próby jego polepszenia a tym samym upiększenia naszego miasta, poprzez wykonanie projektów zagospodarowania za pomocą wielkopowierzchniowych malowideł ściennych, dotychczas zaniedbanych bądź zniszczonych przez ludzi i czas elewacji budynków.

Spotkanie organizacyjne wraz z warsztatami muzealnymi, będącymi warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w konkursie, rozpocznie się 28 września 2019 roku w holu budynku głównego Muzeum (plac Berka Joselewicza 1) o godzinie 10.00.

Poniżej zamieszczamy pełną treść regulaminu konkursu wraz z załącznikami. Zapraszamy do udziału!

Niepodległa Koncert Patriotyczny

Koncert Patriotyczny - NiepodległaW dniu 23 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej (ul. B. Joselewicza 1) odbędzie się Koncert „NIEPODLEGŁA” w wykonaniu Diakonii Muzycznej AP z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, z udziałem Ks. Abpa Adama Szala i Korpusu Oficerskiego Wojska Polskiego.

Koncert dedykowany jest Księżom, którzy jako alumni zostali zmuszeni do odbycia zasadniczej służby wojskowej w tzw. Ludowym Wojsku Polskim. Księży żołnierzy, jak i mieszkańców Przemyśla serdecznie zapraszamy do udziału niepodległościowej godzinie świadectwa.

W imieniu organizatorów
Ks. Tadeusz Biały z Diakonią Muzyczną AP

II Międzynarodowe Sympozjum Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza

-

II Międzynarodowe Sympozjum Drewniane Cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pograniczaMuzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu zaprasza na II Międzynarodowe Sympozjum Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza Przemyśl, 4-6 listopada 2021 roku.

Sympozjum jest cyklicznym namysłem nad znaczeniem i rolą cerkwi w krajobrazie kulturowym Karpat i wschodniego pogranicza. Mimo licznych inicjatyw różnych środowisk, wciąż potrzeba szerokiego forum wymiany doświadczeń i refleksji dotyczących tego tematu, kierujemy więc zaproszenie do: badaczy, konserwatorów, użytkowników, opiekunów zabytków, muzealników, touroperatorów, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych podejmujących w różnych formach aktywności zawodowej i społecznej działania związane z zachowaniem dla przyszłych pokoleń tych obiektów dziedzictwa kulturowego występujących na znacznym obszarze Europy środkowo-wschodniej. Efektywna ochrona i popularyzacja wiedzy o zabytkach sztuki cerkiewnej wymaga współpracy przedstawicieli wielu środowisk i specjalności, także na płaszczyźnie międzynarodowej. Naszą intencją jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy przepływu wiedzy, w tym prezentowania wyników najnowszych badań, wymiany różnorodnych doświadczeń, nawiązywania współpracy międzynarodowej oraz spojrzenia ponad granicami na zjawisko kulturowe, jakim są cerkwie drewniane rozsiane na obszarze Karpat i wschodniego pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy. W krajobrazie kulturowym tych terenów zachowała się wciąż znaczna liczba drewnianych świątyń i całych zespołów cerkiewnych o zróżnicowanej metryce, formach architektonicznych i stopniu unikalności. Spośród nich 27 wyjątkowych cerkwi drewnianych znalazło się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, ale przedmiotem zainteresowań badaczy i konserwatorów zabytków pozostają też inne, nierzadko mało znane obiekty z ich bogatą historią, złożoną problematyką konserwatorską i pytaniami o przyszłość.

Zachęcamy do udziału w sympozjum, podczas którego planujemy poruszyć następujące kwestie:

 • historia cerkwi
 • architektura i sztuka cerkiewna
 • ochrona i konserwacja zabytków cerkiewnych
 • tradycja, współczesność i perspektywa kontynuacji pierwotnych funkcji sakralnych
 • adaptacja cerkwi na cele świeckie a zarzadzanie dziedzictwem kulturowym

Wystąpienia mogą też wykraczać poza zaproponowane powyżej zagadnienia, lecz muszą wiązać się z nadrzędnym tematem sympozjum.

Propozycje referatów wraz z krótkim abstraktem (do 2000 znaków) należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy do 31 lipca 2021 roku. Informacja o referatach przyjętych przez Komitet Naukowy zostanie wysłana drogą mailową do 31 sierpnia 2021 roku.

Sympozjum odbywać się będzie w trybie stacjonarnym.

Kontakt: sympozjum21@mnzp.pl

Informacje, pliki do pobrania: www.mnzp.pl/sympozjum21

Komitet Organizacyjny:

 • dr Małgorzata Dziura tel. + 48 16 679 30 24, m.dziura@mnzp.pl
 • dr Marta Trojanowska tel. + 48 16 679 30 13, m.trojanowska@mnzp.pl
 • Bożena Figiela tel. + 48 16 679 30 23, mob. 504 798 666, b.figiela@mnzp.pl

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Pl. płk. Berka Joselewicza 1 37-700 Przemyśl, + 48 16 679 30 00

Sympozjum naukowe w ramach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Dzień Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta Przemyśla oraz okolic do udziału w uroczystości z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, który odbędzie się w Przemyślu w dniu 9 czerwca 2021 roku. W ramach wydarzenia zaplanowane jest uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci inż. Ferenca Szabolcsa, jednego z architektów cmentarzy wojennych w Przemyślu, złożenie kwiatów na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Przemyślu (organizatorzy: Prezydent Miasta Przemyśla, Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl) oraz sympozjum naukowe pt. „Zachowanie pamięci o poległych w Twierdzy Przemyśl – Wielka Wojna 1914-1918 ” w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Program sympozjum:

16:00 - Jan Jarosz (dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej), Słowo wstępne

- płk Vilmos Kovács (dyrektor Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapeszt), Artillery of the Przemyśl Fortress in 1914-1915

- Tomasz Pomykacz (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej), Kontrowersje wokół dowódcy obrony fortu I/1 „Łysiczka” w czasie rosyjskiego szturmu nocą 6/7 października 1914 r.

- Mirosław Majkowski (Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl), Cmentarze wojenne Twierdzy Przemyśl – stan badań

17:00 – zakończenie

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Panorama"

Uprzejmie informujemy, że znamy już zwycięzców konkursu plastycznego pod tytułem „Panorama”. Obradujące w dniu 1 czerwca 2021 roku Jury konkursowe w składzie:

 • Marek Mikrut – przewodniczący Jury
 • Iwona Bobko
 • Sylwia Ryznar
 • Tomasz Król – sekretarz

Postanowiło nagrodzić następujące prace:

 • Miejsce I – Julia Plizga
 • Miejsce II – Michał Błażewicz
 • Miejsce III – Konrad Kieryk

Dodatkowo Jury postanowiło przyznać wyróżnienie dla Kamili Sobek.

Dla wszystkich uczestników organizator konkursu przygotował nagrody rzeczowe.

Uroczyste wręczenie nagród i wernisaż wystawy wyróżnionych prac nastąpi 5 czerwca 2021 roku o godzinie 12.00, w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – pl. Berka Joselewicza 1.

I Wyprawa rowerowa sezonu 2021

Park ZdrojowyPoluzowanie ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 umożliwiło organizację części kameralnych imprez plenerowych i sportowo/turystycznych, dlatego też pracownicy Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej przygotowali dla wszystkich wielbicieli dwóch kółek nową ofertę Muzealnych Wypraw Rowerowych.

Naszą tegoroczną przygodę muzealno-rowerową rozpoczniemy już 11 lipca wyjazdem do Horyńca Zdroju. Wycieczkę zaczniemy o godzinie 9.00 od zwiedzenia wystawy „Łyk Naftusi – opowieść o kresowych zdrojach” w budynku głównym Muzeum przy placu Berka Joselewicza 1. Następnie, jadąc częściowo Wschodnim Szlakiem Rowerowym – Green Velo, ruszymy w kierunku Horyńca Zdroju.

Szlak wiódł będzie przez: Buszkowice -> Bolestraszyce -> Wyszatyce -> Walawę -> Niziny -> Sośnicę -> Święte -> Radymno -> Duńkowice -> Charytany -> Miękisz Stary - > Miękisz Nowy -> Czerniawkę -> Nową Groblę -> Opakę -> Dąbków - > Lubaczów -> Młodów - > Karolówkę -> Hutę Kryształową i Radruż.

Całkowita długość trasy wyniesie około 90 km. W Horyńcu będziemy około 15.30 – 16.00, tam też będzie można zjeść obiad i odpocząć w parku zdrojowym.

Powrót koleją ze stacji PKP Horyniec Zdrój przewidywany jest na godzinę 18.46.

Uczestnicy biorą udział w wyprawie na własne ryzyko i odpowiadają za siebie, rower i sprzęt rowerowy w 100 %. Muzeum, jako organizator wyprawy rowerowej ma prawo do zmiany trasy wycieczki lub przesunięcia jej terminu ze względu na pogorszenie pogody.

W związku z tym, iż powrót do Przemyśla planowany jest koleją we własnym zakresie, uczestnicy proszeni są o wcześniejsze nabycie biletu powrotnego w kasie PKP lub przez internet. Muzeum nie bierze odpowiedzialności za ewentualny brak miejsc w pojazdach Kolei Regionalnych PKP.

Nowy mural przy przemyskim Muzeum

Mural na przemyskiej kamienicy, przy Placu Rybim.W 2019 roku w ramach propagowania wiedzy o historii naszego miasta i regionu przemyskiego, mając również na uwadze dbałość o otoczenie w którym żyjemy Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy współpracy z przemyskim Urzędem Miejskim, ogłosiło konkurs plastyczny na projekt muralu, pod nazwą „Przekraczając mury. Sztuka wychodzi na miasto”.

Główną nagrodę zdobyła praca pod tytułem "Powrót" autorstwa Izabeli Kartasińskiej.

Miło nam ogłosić, że projekt został zrealizowany dzięki inicjatywie Pawła Szynala, przez wspaniałe dziewczyny z Pracowni Artystycznej Ceramiczny Lis: Martę Katyńską, Katarzynę Grabkę, przy niezastąpionym udziale Weroniki Nalepy i Przemka Nicewicza. Realizację projektu sfinansowała firma Infores.

Mural wykonany został na elewacji kamienicy Rybi Plac 2, po wcześniejszym jej wyremontowaniu. Wszystko za zgodą Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wspólnoty Mieszkaniowej Rybi Plac 2. Dziękujemy, że dzięki Wam nasze miasto zyskuje nowy blask.