Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Pracownicy Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej przygotowali ofertę zajęć edukacyjnych dla szkół na rok szkolny 2019/2020. Lekcje i warsztaty muzealne prowadzone w oparciu o aktualne wystawy oraz wybrane eksponaty są przygotowywane dla uczniów wszystkich grup wiekowych. 

W zależności od tematu lekcji muzealnej jest ona prowadzona na ekspozycji, lub w sali edukacyjnej. Zajęcia są wzbogacone filmami oraz prezentacjami multimedialnymi.

Opłata za udział w lekcjach i warsztatach muzealnych wynosi 6 zł od osoby. Jednorazowa opłata za edukatora lub przewodnika to 20 zł od grupy. 

Grupy należy zgłaszać z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, telefonicznie lub osobiście w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pl. Berka Joselewicza 1, lub w Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Rynek 9. 

Budynek Główny Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Tematy warsztatów muzealnych:

W podróż z przemyskimi niedźwiadkami. W oparciu o bajkę Jarosława Sieki pt. "Niedźwiadki z Przemyśla" dzieci poznają historię nadsańskiego grodu, jego najciekawsze zabytki i atrakcje. W dalszej części zajęć malują kolorowankę z Przemyśla.

Od ziarenka do bochenka. Pieczemy chleby, bułki i inne wyroby cukiernicze. Na zajęciach dzieci poznają tajniki i zwyczaje związane z wypiekiem chleba oraz jego rodzaje. W części warsztatowej własnoręcznie upieką chlebki.

Dzieło na desce. Co to jest ikona? Podczas zajęć dzieci dowiedzą się czym jest ikona, jak się ją pisze. W oparciu o wystawę "Credo na dwa głosy" zapoznają się również z historią ikonopisarstwa. W części praktycznej spróbują wykonać swoją własną ikonę.

Na szkle malowane. Uczniowie będą mieli szansę stworzyć swój własny, niepowtarzalny witraż lub ze zwykłej butelki wyczarować oryginalny wazon czy ozdobę. Wykonane za pomocą farb akrylowych dzieła, mogą służyć do dekoracji lub stanowić doskonały prezent.

Nie święci garnki lepią - ja też potrafię! W trakcie zajęć dzieci poznają czym jest ceramika, jak wyglądały naczynia dawniej i dziś, jak je produkowano i wypalano. W części praktycznej zajęć będą mogły ulepić swoje własne naczynie z gliny.

Ochrą i węglem - paleolityczna sztuka jaskiniowa. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznać się ze sztuką naskalną epoki paleolitu odkrytą na stanowiskach archeologicznych z terenu Francji i Hiszpanii. Następnie spróbują sami stworzyć swoje własne "malowidła jaskiniowe".

Zajęcia modelarskie przy sobotnich warsztatach muzealnych. Na zajęciach uczestnicy sklejają modele kartonowe i nie tylko. Uczestnicy mogą także sklejać zestawy przyniesione z domu.

Tematy lekcji muzealnych:

Savoir vivre przy stole, czyli jak nie najeść się wstydu(?). Podczas zajęć uczniowie poszerzają i wzbogacają wiedzę z zakresu obowiązujących przy stole, nauczą się jak należy nakryć do stołu i zachować się przy nim.

Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego. Podczas lekcji uczniowie będą mieli okazję poznać życie człowieka w kontekście przemian środowiskowych, kulturowych, społecznych i gospodarczych od czasów prehistorycznych do XIII wieku naszej ery.

Dzieje ikony. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się jakie jest pochodzenie ikony, czym jest kanon ikonograficzny oraz jaki jest poprawny sposób napisania ikony, a także zobaczą najpopularniejsze przykłady karpackiego malarstwa ikonowego zaprezentowane na wystawie "Credo na dwa głosy".

Kahal Premisz - dzieje przemyskiej gminy żydowskiej. W oparciu o ekspozycję "Opowieść o Żydach przemyskich" uczniowie dowiedzą się czym była i jak funkcjonowała gmina żydowska na przykładzie przemyskiego "kahału".

Tradycja i kultura żydowska. W trakcie zajęć uczniowie poznają niezwykłe dzieje "narodu wybranego" oraz wywodzące się z nich wierzenia, święta i tradycje. Dzięki wystawie "Opowieść o Żydach przemyskich" dowiedzą się też, czym są i jaką rolę spełniają "judaika" w życiu społeczności żydowskiej, z którą mieszkańcy Przemyśla obcowali jeszcze sto lat temu.

Cztery pory roku w tradycji. W czasie lekcji uczniowie dowiedzą się czym jest i w jaki sposób przebiegał cykl doroczny w tradycji ludowej mieszkańców Pogranicza Nadsańskiego. Poznają również związane z obrzędowością doroczną zwyczaje, wierzenia, wróżby, przysłowia, potrawy czy fragmenty kolęd  lub innych pieśni obrzędowych.

Historia Przemyśla od X do XV wieku. Przemyśl w średniowieczu nękany był wieloma najazdami. Jak na owy czas był liczącym się miastem. W czasie zajęć uczniowie poznają dzieje tego jakże istotnego zwłaszcza z punktu militarnego grodu.

Złoty okres Przemyśla. W XVI - XVII w. Przemyśl był jednym z najbogatszych miast w Polsce. Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się jak wyglądała zabudowa miasta. Poznają także tragiczne losy miasta w XVII w.

Walki o Twierdzę Przemyśl w latach 1914-1915. W trakcie zajęć uczniowie poznają m.in. historię budowy przemyskich fortyfikacji oraz realia życia ówczesnego żołnierza i cywila, dowiedzą się także jaki przebieg miały walki na tutejszych ziemiach oraz jaki był ich wpływ na losy I wojny światowej.

Orlęta Przemyskie. Po zakończeniu działań wojennych w latach 1914-1918 sytuacja w mieście cały czas była niestablina. Z jednej strony miasto chcieli opanować Ukraińcy, z drugiej Polacy. W trakcie lekcji uczniowie dowiedzą się jak przebiegała linia frontu, oraz jak wyglądały walki w listopadzie i grudniu 1918 roku.

Przemyśl w czasie II wojny światowej. Przemyśl to jedno z najstarszych miast w Polsce. W swojej ponad tysiącletniej historii miasto było wielokrotnie atakowane ponosząc duże straty materialne i ludnościowe. Jednak dopiero w wyniku działań drugowojennych Przemyśl utracił ponad 40% zabudowy i 35 tysięcy ludności. W czasie zajęć uczniowie poznają tragiczne losy niegdyś trzeciego co do wielkości miasta w Galicji.

Linia Mołotowa - Punkt Oporu Przemyśl. Linia Mołotowa to pas radzieckich umocnień granicznych z III Rzeszą, w skład której wchodziło 13 Rejonów Umocnionych podzielonych na Punkty Oporu. W czasie lekcji uczniowie poznają historię budowy i walk o tą ciekawą instalację obronną powstałą w trakcie II wojny światowej.

Zajęcia modelarskie. Na lekcji uczestnicy poznają pionierskie konstrukcje latające i jeżdżące sprzed stu lat oraz techniki ich powstania. Następnie zbudują modele z kartonu konkretnych maszyn.

Muzeum Historii Miasta Przemyśla

Tematy warsztatów muzealnych: 

Moja pierwsza wizyta w Muzeum. Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z historią powstania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Herb miasta Przemyśla. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się czym jest herb oraz poznają historię powstania herbu miasta oraz stworzą pamiątkowy magnes.

W mieszkaniu prababci. Na podstawie ekspozycji wnętrz mieszczańskich dzieci będą miały okazję zapoznać się z życiem codziennym mieszkańców miasta w XIX i na początku XX w. Zwiedzanie połączone jest z grą muzealną.

Co straszyło w piwnicach. Na zajęciach dzieci poznają historię Przemyśla na przestrzeni XVI - XVII w. Dowiedzą się o znaczeniu handlu dla rozwoju miasta i roli jaką pełniło w nim mieszczaństwo. W drugiej części warsztatów zadaniem uczestników będzie wykonanie postaci ducha Kupca - Mieszczanina.

Marian Stroński naszą inspiracją. Podczas zwiedzania ekspozycji "Marian Stroński. Życie i twórczość" uczestnicy poznają historię miasta na podstawie prac wybitnego malarza tworzącego w Przemyślu.

Jak powstaje obraz? Podczas zajęć dzieci poznają odpowiedzi na pytania: Na czym można malować? Przy pomocy jakich narzędzi? Co to jest sztaluga, werniks, blejtram? Jakie są techniki malarskie?

Co to jest kolaż? Uczestnicy poznają sposoby łączenia różnych technik plastycznych.

Portrety i autoportrety, poznajemy różnice. Warsztaty malarskie podczas których malujemy swój autoportret lub portret koleżanki/kolegi.

Martwa natura - poznajemy technikę na podstawie prac Mariana Strońskiego.

Abstrakcja - poznajemy technikę na podstawie prac Mariana Strońskiego.

Jak mierzono kiedyś czas i jakich używano do tego przedmiotów? Dzieci tworzą domowy zegar i uczą się odczytywać godziny.

Cykl warsztatów: Decoupage jako technika ozdabiania przedmiotów. Podczas zajęć dzieci wykonają ramki na zdjęcia, wazony, filiżanki, talerze, zakładki do książek.