Pierwsze posiedzenie nowej Rady Muzealnej

Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Uchwałą nr 118/2773/20 z dnia 28 stycznia 2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, powołał Radę Muzeum w następującym składzie:

 1. Piotr Pilch - wskazany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego,
 2. Mateusz Werner - wskazany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego,
 3. Wit Karol Wójtowicz (Dyrektor Muzeum - Zamek w Łańcucie) - wskazany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 4. Maciej Waltoś (Dyrektor Przemyskiej Biblioteki Publicznej) - wskazany przez Prezydenta Miasta Przemyśla,
 5. Bogdan Kaczmar (Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie) - wskazany przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich,
 6. Andrzej Szpunar (Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie) - wskazany przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich,
 7. Bartosz Podubny (Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) - wskazany przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki,
 8. Tomasz Pudłocki (Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego) - wskazany przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu,
 9. Mirosław Kruk (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego) - wskazany przez Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej,
 10. Krzysztof Mroczkowski (Główny Inwentaryzator Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie) - wskazany przez Dyrektora Muzeum Narodowego ziemi Przemyskiej,
 11. Bogusława Pieczyńska (Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu) - wskazana przez poprzednią Radę Muzeum.

Nowym Przewodniczącym Rady Muzeum została Bogusława Pieczyńska. Na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego wybrano Macieja Waltosia. Rada w przedstawionym wyżej składzie działać będzie przez okres kolejnych 4 lat.