Przywrócić pamięci: 150. rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy (1867-1951)

Redaktor
Marynowski Marcin
Urban Jacek
Rok wydania
2017
Numer ISBN
978-83-60680-59-9
Liczba stron
146
Format
26 x 19 cm
Okładka
miękka

Wydawnictwo pokonferencyjne. Zawiera materiały z konferencji naukowej w Krasiczynie, 14 maja 2017 roku oraz fotorelację z obchodów 150. rocznicy urodzin kard. Sapiehy organizowanych przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Przybliża postać Księcia Niezłomnego - Kardynała Adama Stefana Sapiehy. Konferencja towarzyszyła wystawie "Przywrócić Pamięci. 150. Rocznica Urodzin Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy 1867-1951", która prezentowana była w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej od 13 maja do 2 lipca 2017 roku.

Tytuły referatów:

mgr Żaneta Niedbała, Krasiczyn – gniazdo rodzinne ks. kardynała Sapiehy. Wpływ środowiska rodzinnego na postawy życiowe

siostra dr Bożena Leszczyńska OCV, Crux mihi foederis arcus. Kilka refleksji o tajemnicy kapłańskiego powołania ks. kard. Adama Stefana Sapiehy

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Sapiehów lwowskie ślady

mgr Marcin Marynowski, Ingerencja cenzury w II tomie Księgi Sapieżyńskiej

ksiądz prof. dr hab. Jacek Urban, Adam Stefan Sapieha w spuściźnie ks. prof. Jerzego Wolnego

redaktor Marian Piotr Romaniuk, Stefan Wyszyński – Adam Sapieha. Relacje Prymasa Polski i Metropolity Krakowskiego, 1946-1951, w świetle najnowszych dokumentów

ksiądz Józef Jończyk, Świadectwo na temat powstania i działalności Katolickiego Domu Kultury im. ks. kard. A.S. Sapiehy przy parafii św. Kazimierza w Krakowie