Przywrócić pamięci. 150. rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy 1867-1951

Autor
Marcin Marynowski
Rok wydania
2017
Numer ISBN
978-83-60680-58-2
Liczba stron
108
Format
29,5 x 21 cm
Okładka
miękka

Katalog wystawy jubileuszowej zorganizowanej z okazji 150 rocznicy urodzin wielkiego Metropolity Krakowskiego, księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy, jest bogaty w treść i ilustracje, które przedstawiają wystawę prezentowaną w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej od 13 maja do 2 lipca 2017 r.

Motto wystawy: „przywrócić pamięci” odnosi się do dziś już nie tak dobrze pamiętanych, zwłaszcza przez młode pokolenie Polaków, wielkich zasług, jakie dla naszego kraju i społeczeństwa ma ten krakowski biskup.

Nie tylko krakowianie, ale także mieszkańcy całej Polski, różnych obrządków i religii, zawdzięczają mu bardzo wiele. Za zaangażowanie w pomoc najbiedniejszym obdarzono go przydomkiem Wielki Jałmużnik. Za odwagę, wyświadczone innym dobro i zasługi dla Polski nazwany został także: Pasterzem Dobrym, Ojcem Ojczyzny, Księciem Niezłomnym, Niekoronowanym Król Polski, Bohaterem Nocy Okupacji. Natomiast Władysław Folkierski napisał o nim: „Aczkolwiek nie rządził państwem i nie reprezentował Polski na soborach, trzeba go nam umieścić w historycznym ciągu między największymi, gdzieś obok Oleśnickiego i Hozjusza. Ale nie należy wykluczyć, że on właśnie, w swej prostocie wewnętrznej i zewnętrznym ubóstwie, postąpił najbliżej ku świętości”. Dla wielu był to człowiek święty. Na nas spoczywa obowiązek, by podtrzymywać pamięć o nim i przekazać ją następnym pokoleniom.

Dzieła kardynała Sapiehy mówią o nim najwięcej. Jego życie i zaangażowanie przybliża, choć w skróconej formie, katalog wystawy.

Katalog składa się z następujących części :

  1. DOM RODZINNY ADAMA STEFANA SAPIEHY
  2. PORTRETY PRZODKÓW
  3. WZRASTANIE, NAUKA I PIERWSZE LATA KAPŁAŃSTWA
  4. JAKO BISKUP KRAKOWSKI
  5. ADAM STEFAN SAPIEHA W SZTUCE