FAJKA WOJSKOWA WYSTAWA W MUZEUM NARODOWYM ZIEMI PRZEMYSKIEJ