MPH-8551

Wizerunek zabytku
Typ obiektu
pieniądz
Nazwa / Tytuł
Moneta - 2 franki Izby Handlowej
Datowanie
1922 r.
Autor / Warsztat
Joseph-François Domard
Miejsce powstania / znalezienia
Francja, Paryż, Izba Handlowa
Technika wykonania
bicie
Materiał
aluminium
brąz
Wymiary zabytku

śr. 27 mm

Zbiory działu
Historii
Numer inwentarza
MPH-8551
Opis zabytku

Awers:

W centrum umieszczono postać siedzącego na postumencie Hermesa trzymającego w dłoni kaduceusz i opartego o harfę. Legenda otokowa: "COMMERCE INDUSTRIE 1922" (przemysł handlowy). Pod postumentem i linią prostą, poziomą rozdzielony napis: "MARD - INV.".

Rewers:

W centrum, w kole, w trzech wierszach napis: "BON POUR/ 2/ FRANCS" (bon/ dobre za 2 franki). Legenda otokowa: "CHAMBRES DE COMMERCE DE FRANCE" (Francuskie Izby Handlowe).

Rant karbowany.

Komentarz:

Izba Handlowa jest organem odpowiedzialnym za reprezentowanie interesów handlowych, przemysłowych i usługowych przedsiębiorstw. Najstarsza powstała we Francji w 1599 r. w Marsylii. Było to proste biuro handlowe składające się z czterech konsulów. Natomiast Izba Handlowa w Paryżu została założona 25 lutego 1803 r. przez ówczesnego konsula Napoleona Bonaparte, który rok później koronuje się na cesarza Francuzów.

Anna Durkacz-Foremska

Literatura:

http://www.horizonfr.com/les_cotations_pieces_francs/2_francs_chambre_de_commerce.htm

Właściciel
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej