Muzealny Dzień Dziecka

O zabawkach ludowych zgromadzonych w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej opowiada Katarzyna Trojanowska - etnograf.