Historia z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej - Twierdza Przemyśl cz. 3

Karol Kicman z Działu Historii Muzeum Narodowego ziemi Przemyskiej opowiada o drugim oblężeniu Twierdzy Przemyśl.