Historia z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej - Twierdza Przemyśl cz. 1

Karol Kicman z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej opowiada o Twierdzy Przemyśl oraz o zabytkach z nią związanych zgromadzonych na wystawie stałej w gmachu głównym Muzeum. Mapa Twierdzy Przemyśl wykorzystana dzięki życzliwości Urzędu Miejskiego w Przemyślu.