Archiwum Historii Mówionej Przemyśla i Okolic

„Historia mówiona” (ang. oral history) narodziła się w USA w latach 30. XX wieku. Obecnie w Polsce jest coraz bardziej popularna. Polega na zbieraniu i utrwalaniu relacji ustnych za pomocą odpowiedniego sprzętu (np. dyktafon, kamera). Przybiera formę wywiadu, w którym „świadek historii” dzieli się wspomnieniami ze swojego życia. Celem takiego działania jest przede wszystkim poznanie danego okresu historii, miejsc, osób, wydarzeń z perspektywy jednostki i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń.

Archiwum historii mówionej Przemyśla i Okolic to projekt realizowany przez Bibliotekę Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Ma za zadanie dokumentowanie relacji (uzupełnionych zdjęciami z rodzinnych zasobów) osób związanych z Przemyślem i ziemią przemyską oraz prezentowanie ich na stronie internetowej.

Wspomnienia dotyczące osób i wydarzeń, a także codziennego życia przemyślan stanowią cenną podstawę do poznania historii naszego regionu, jego życia kulturalnego, danych społeczności (mniejszości narodowych, zawodowych i innych).

Relacje posiadają charakter subiektywny i nie są bezwarunkowym źródłem do badań historycznych.

Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom projektu za czas poświęcony na nagrania i chęć podzielenia się wspomnieniami oraz doświadczeniami.

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: biblioteka@mnzp.pl