Wspomnienia Józefa Wilka

 

Józef WilkJózef Wilk (ur. 08.04.1936 r. w Radochońcach - obecnie Ukraina) zamieszkały w Przemyślu.

Przygotowała i opracowała
Agnieszka Górniak