proszę obrócić urządzenie do pozycji panoramicznej

wystawa czasowa przygotowana przez: Magdalenę Krzemińską i Dorotę Zahel
 

Powrót do strony Muzeum


Copyright ©2023 MNZP