Kapłon Marcin

Diecezja przemyska w latach 1944-1964

Monografia ukazuje diecezję przemyską w latach 1944-1964, gdy duchowieństwo w całej Polsce musiało się zmierzyć z trudnościami wynikającymi nie tylko ze strat personalnych, duchowych i materialnych, będących wynikiem okupacji, ale przede wszystkim z narastającymi represjami władz komunistycznych. Analizując problematykę funkcjonowania kościoła na opisywanym obszarze, można wysnuć wnioski, że mimo ogromnych środków zaangażowanych przez komunistyczny system w walkę z duchowieństwem, kapłani pracujący na tym terenie zdali egzamin swojego powołania.