Wystawa plenerowa Granice Rzeczpospolitej 1918-1945

-

Wystawa przedstawia kształtowanie się terytorium państwa polskiego w ostatnich 100 latach. W początkowej fazie, tuż po zakończeniu I wojny światowej, procesowi wytyczenia nowych granic towarzyszyło wiele konfliktów, które rozwiązywane były w drodze powstań, plebiscytów i wojen. Główne problemy dotyczyły spornych terytoriów z Niemcami, z Ukrainą próbującą utworzyć niepodległe państwo , nowo powstałą Czechosłowacją czy też Litwą. W 1920 roku państwu polskiemu groziła likwidacja ze strony armii sowieckiej, niosącej na zachód rewolucję komunistyczną.

W czasie II wojny światowej, w wyniku porozumienia pomiędzy hitlerowskimi Niemcami a ZSRR, Polska znowu zniknęła na 5 lat z mapy Europy. Obecne jej granice ukształtowały polityczne decyzje Roosvelta, Churchilla i Stalina, podjęte w Jałcie pod dyktando tego ostatniego.

Wykonanie wystawy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Koncepcja: Jan Godłowski.
Autorzy: dr Wanda Łuczak i dr hab. Andrzej Synowiec
Opracowanie graficzne: Alicja Duda

Wystawa zrealizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu NIEPODLEGŁA.
Partner: Narodowe Archiwum Cyfrowe