Sympozjum międzynarodowe „Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza”

-

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w dniach 23-25 października 2019 roku organizuje w Przemyślu Sympozjum międzynarodowe „Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza”. Honorowy patronat objął Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zapraszamy do uczestnictwa w Sympozjum, które będzie okazją do wymiany doświadczeń między historykami, historykami sztuki, konserwatorami i specjalistami zajmującymi się drewnianymi cerkwiami w krajach położonych na obszarze Karpat, a także w rejonie wschodniego pogranicza, wyznaczonego na linii Podlasia i Lubelszczyzny. Uczestnicy będą pochodzić z Polski, Słowacji, Ukrainy, Białorusi i Rumunii.

Prosimy o przesłanie do 19 września br. na adres: sympozjum19@mnzp.pl (koordynator Sympozjum: Marcin Marynowski) formularza zapisowego wraz z tytułem referatu i streszczeniem. Referat nie powinien przekraczać 12 stron formatu A4, pisanego czcionką Times New Roman z interlinią 1,5 wiersza oraz z przypisami na dole strony. Prosimy, aby referat odnosił się do któregoś z głównych tematów dotyczących zabytków drewnianej architektury cerkiewnej:

  • historii
  • sztuki i architektury
  • ochrony i konserwacji
  • popularyzacji w różnych krajach

Organizator zapewnia przyjezdnym noclegi i wyżywienie, dla gości z zagranicy zwrot kosztów podróży, pokrywa też koszty zaplanowanego wyjazdu do wybranych drewnianych cerkwi w Bieszczadach, a także opublikowanie referatów naukowych wygłoszonych podczas Sympozjum w wydawnictwie naukowym pod redakcją specjalistów historii i ochrony drewnianej architektury sakralnej. Prosimy o przesyłanie także deklaracji uczestnictwa biernego w Sympozjum. W przypadku większej ilości zgłoszeń Muzeum zastrzega sobie prawo wyboru zaproszonych uczestników.

Program Sympozjum:

23.10.2019 przyjazd uczestników, spotkanie inauguracyjne, kolacja powitalna

24.10.2019 dzień konferencyjny, w przerwie otwarcie wystawy o drewnianych cerkwiach z regionu Karpat, wpisanych w 2013 roku na Listę światowego dziedzictwa UNESCO

25.10.2019 wyjazd do wybranych drewnianych cerkwi w Bieszczadach, powrót do Przemyśla, zakończenie sympozjum