Sympozjum naukowe w ramach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Dzień Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta Przemyśla oraz okolic do udziału w uroczystości z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, który odbędzie się w Przemyślu w dniu 9 czerwca 2021 roku. W ramach wydarzenia zaplanowane jest uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci inż. Ferenca Szabolcsa, jednego z architektów cmentarzy wojennych w Przemyślu, złożenie kwiatów na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Przemyślu (organizatorzy: Prezydent Miasta Przemyśla, Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl) oraz sympozjum naukowe pt. „Zachowanie pamięci o poległych w Twierdzy Przemyśl – Wielka Wojna 1914-1918 ” w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Program sympozjum:

16:00 - Jan Jarosz (dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej), Słowo wstępne

- płk Vilmos Kovács (dyrektor Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapeszt), Artillery of the Przemyśl Fortress in 1914-1915

- Tomasz Pomykacz (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej), Kontrowersje wokół dowódcy obrony fortu I/1 „Łysiczka” w czasie rosyjskiego szturmu nocą 6/7 października 1914 r.

- Mirosław Majkowski (Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl), Cmentarze wojenne Twierdzy Przemyśl – stan badań

17:00 – zakończenie