W głębi obrazu

Współcześni artyści zapraszają widzów w podróż w głąb obrazów dawnych mistrzów, odkrywając nieoczekiwane skojarzenia i zapraszając do spojrzenia na znane dzieła z innej perspektywy.

Miejscem ich poszukiwań są kolekcje Muzeów Narodowych we Wrocławiu i Przemyślu.

Pomysłodawcy projektu Łukasz Huculak (Wydział Malarstwa ASP Wrocław) i Jadwiga Sawicka (Instytut Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego) stworzyli prace inspirowane wybranymi obrazami z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Sparafrazowali mniej lub bardziej niepozorne fragmenty ich kompozycji i elementy drugiego planu, nadając muzealnym obiektom nowe znaczenia w kontekście przeżywanych aktualnie ogólnoświatowych kryzysów. Dyskretnie włączają się ze swoimi „aktualizacjami” w muzealną narrację, dialogując zarazem z problemami współczesności.

„Muzeum i jego zbiory mogą być metaforycznym schronieniem, w którym przy uważnym spojrzeniu znajdziemy odbicie swoich teraźniejszych stanów emocjonalnych” – tłumaczą artyści. „W głębi obrazów z przeszłości szukamy fragmentów, które w naszym odczuciu nawiązują do tego, co przeżywamy teraz. Naszym zdaniem sztuka może pomagać w znoszeniu kolejnych lockdownów: odbiór jej to jak odczytywanie zaszyfrowanej wiadomości. Wysiłek włożony w odcyfrowanie dzieł sztuki może przynieść nie tylko poznawczą satysfakcję, ale również estetyczne ukojenie”.

https://mnwr.pl/w-glebi-obrazu-wystawa-czasowa/

Rozmowy o inspiracjach i stworzonych pracach będą pojawiać się online. Oto pierwsza z nich: https://fb.watch/4Ntpn0E9iu/

W maju projekt przeniesie się do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Oprócz Łukasza Huculaka i Jadwigi Sawickiej, nowych treści ukrytych w głębiach obrazów i obiektów z kolekcji stałej, poszukiwać będą także Karolina Niwelińska (Instytut Sztuk Pięknych UR) oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej UR: Liliana Kalinowska, Barbara Komaniecka Jacek Machowski i Barbara Porczyńska.

Poniżej przedstawiamy komentarze dotyczące zabytków ujętych w projekcie.

O dwustronnej ikonie św. Mikołaj oraz Hołd Trzech Króli prezentowanej na wystawie Credo na dwa głosy opowiada dr Marta Trojanowska - Historyk Sztuki z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

O swojej inspiracji sztuką sakralną prezentowaną na wystawie Credo na dwa głosy w Muzeum Narodowym ziemi Przemyskiej, opowiada Jacek Machowski.

O gemmie bizantyńskiej w ramach projektu "W głębi obrazu" opowiada Historyk Sztuki - dr Marta Trojanowska z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

O obrazie "Łazarz na uczcie u bogacza" ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej opowiada Katarzyna Winiarska - Kierownik Działu Sztuki, Rzemiosła i Etnografii MNZP.

O Carskich Wrotach z motywem drzewa Jessego prezentowanej na wystawie Credo na dwa głosy opowiada dr Marta Trojanowska - Historyk Sztuki z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

O zbiorze kazań pod tytułem Gwiazda Morzka Najświętsza Panna Marya prezentowanym na wystawie Credo na dwa głosy opowiada dr Tomasz Pomykacz - Kierownik Biblioteki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

O ikonie Sądu Ostatecznego prezentowanej na wystawie Credo na dwa głosy opowiada dr Marta Trojanowska - Historyk Sztuki z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.