Dane kontaktowe

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
Sekretariat
tel.: 16 679 30 00 lub 16 679 30 39;
fax: 16 679 30 10

sekretariat@mnzp.pl
NIP: 795-21-56-351, REGON: 650964743
Bank Zachodni WBK SA II O/ Przemyśl
nr 11 1500 1634 1216 3001 2518 0000

Dyrektor MNZP

Jan Jarosz
pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl

Z-ca Dyrektora MNZP

Marek Mikrut
pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 19

Główny Księgowy

Witold Paniw
pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 16
ksiegowosc@mnzp.pl

Główny Inwentaryzator

Bożena Figiela
pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 23
inwentaryzator@mnzp.pl

Samodzielne stanowisko ds. Pracowniczych i Dokumentacji

Barbara Lizak
pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 17
kadry@mnzp.pl

Kierownik Oddziału Muzeum Historii Miasta Przemyśla

Anna Jodłowska
pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 46
rynek@mnzp.pl

Oddział Wieża Zegarowa

Iwona Bobko
pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 728 346 250, 16 679 30 02
edukacja@mnzp.pl
i.bobko@mnzp.pl

Kierownik Działu Edukacji, Promocji i Wystaw

Iwona Bobko
pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 25
tel. kom. 728 907 996
edukacja@mnzp.pl
i.bobko@mnzp.pl

Kierownik Działu Administracji

Anna Bogdanowicz
pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 679 30 21
administracja@mnzp.pl

Biblioteka MNZP

Tomasz Pomykacz
pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 29
biblioteka@mnzp.pl

Księgarnia MNZP

Joanna Sztaba
pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 35
ksiegarnia@mnzp.pl

Kierownik Działu Archeologii i Przyrody

Magdalena Krzemińska
pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 05
archeologia@mnzp.pl
m.krzeminska@mnzp.pl

Zbiory przyrodnicze:
tel. 16 679 30 05
przyroda@mnzp.pl

Kierownik Działu Historii

Lucjan Fac
pl. Serbańska 7, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 49
historia@mnzp.pl

Kierownik Działu Konserwacji

Błażej Szyszkowski
pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 31
konserwacja@mnzp.pl

Kierownik Działu Sztuki, Rzemiosła i Etnografii

Katarzyna Winiarska
pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 26
sztuka@mnzp.pl