Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

Pracownicy Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej przygotowali ofertę zajęć edukacyjnych dla szkół na rok szkolny 2021/2022. Lekcje i warsztaty muzealne prowadzone są w oparciu o aktualne wystawy oraz wybrane eksponaty są przygotowane dla uczniów wszystkich grup wiekowych. W zależności od tematu lekcji muzealnej jest ona prowadzona na ekspozycji, lub w sali edukacyjnej. Zajęcia są wzbogacone filmami oraz prezentacjami multimedialnymi.

Opłata za udział w lekcjach i warsztatach muzealnych wynosi 7 zł/os oraz opłata za przewodnika/edukatora 25zł od grupy.

Grupy należy zgłaszać z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, telefonicznie lub osobiście - w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pl. Berka Joselewicza 1, lub w Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Rynek 9.

Budynek Główny Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

 

Tematy warsztatów muzealnych:

W podróż z przemyskimi niedźwiadkami. W oparciu o bajkę Jarosława Sieki pt. „Niedźwiadki z Przemyśla” dzieci poznają historię nadsańskiego grodu, jego najciekawsze zabytki i atrakcje. W dalszej części zajęć malują kolorowankę z Przemyśla.

Od ziarenka do bochenka. Pieczemy chleby, bułki i inne wyroby cukiernicze. Na zajęciach dzieci poznają tajniki i zwyczaje związane z wypiekiem chleba oraz jego rodzaje, a także własnoręcznie upieką chlebki.

Dzieło na desce. Co to jest ikona? Podczas zajęć dzieci dowiedzą się czym jest ikona i jak się ją pisze. W części praktycznej spróbują wykonać ikonę wybranego świętego.

Na szkle malowane. Uczniowie będą mieli szansę stworzyć swój własny witraż. Wykonane za pomocą farb akrylowych dzieła mogą służyć do dekoracji lub stanowić doskonały prezent.

Nie święci garnki lepią – ja też potrafię! W trakcie zajęć dzieci poznają czym jest ceramika, jak wyglądały naczynia dawniej i dziś, jak je produkowano i wypalano. W części praktycznej zajęć będą mogły ulepić swoje własne naczynie z gliny.

Ochrą i węglem - paleolityczna sztuka jaskiniowa. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną zawierającą przykłady rysunków, rytów, malowideł oraz płaskorzeźb z jaskiń francuskich i hiszpańskich. Następnie dzieci będą mogły wykonać swoje własne „malowidła jaskiniowe”.

Zajęcia modelarskie. Na lekcji uczestnicy poznają pionierskie konstrukcje latające i jeżdżące sprzed stu lat, a także tajniki ich powstawania. Następnie budują kartonowe modele wybranych maszyn.

 

Tematy lekcji muzealnych:

Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego. Podczas lekcji uczniowie będą mieli okazję poznać życie człowieka w kontekście przemian środowiskowych, kulturowych, społecznych i gospodarczych od czasów prehistorycznych do XIII wieku naszej ery.

Dzieje Ikony. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się jakie jest pochodzenie ikony, czym jest kanon ikonograficzny oraz jaki jest poprawny sposób napisania ikony, a także zobaczą najpopularniejsze przykłady karpackiego malarstwa ikonowego zaprezentowane na wystawie „Credo na dwa głosy”.

Kahal Premisz – dzieje przemyskiej gminy żydowskiej. W oparciu o ekspozycję „Opowieść o Żydach przemyskich” uczniowie dowiedzą się czym była i jak funkcjonowała gmina żydowska na przykładzie historii przemyskiego „kahału”.

Tradycja i kultura żydowska. W trakcie zajęć uczniowie poznają niezwykłe dzieje „narodu wybranego” oraz wywodzące się z nich wierzenia, święta i tradycje. Dzięki wystawie „Opowieść o Żydach przemyskich” dowiedzą się też, czym są i jaką rolę spełniają „judaika” w życiu społeczności żydowskiej, z którą mieszkańcy Przemyśla obcowali jeszcze sto lat temu.

Cztery pory roku w tradycji. W czasie lekcji uczestnicy dowiedzą się czym jest i w jaki sposób przebiegał cykl doroczny w tradycji ludowej mieszkańców Pogranicza Nadsańskiego. Poznają również związane z obrzędowością doroczną zwyczaje, wierzenia, wróżby, przysłowia, potrawy, czy fragmenty kolęd lub innych pieśni obrzędowych.

Historia Przemyśla od X do XV wieku. Przemyśl w średniowieczu był nękany wieloma najazdami. Jak na owy czas był liczącym się miastem. W czasie zajęć uczniowie poznają dzieje tego jakże istotnego zwłaszcza z punktu militarnego grodu.

Złoty okres Przemyśla (XVI – XVII w.) „Złoty okres” miasta przypada na XVI i XVII w. W tym czasie Przemyśl był jednym z najbogatszych miast w Polsce. Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się jak wyglądała zabudowa miasta, ale także poznają tragiczne losy miasta zwłaszcza w XVII w.

Walki o Twierdzę Przemyśl w latach 1914-1915. W trakcie zajęć uczniowie poznają m.in. historię budowy przemyskich fortyfikacji oraz realia życia ówczesnego żołnierza i cywila, dowiedzą się także jaki przebieg miały walki na tutejszych ziemiach oraz jaki był ich wpływ na losy I wojny światowej.

Orlęta Przemyskie. Po zakończeniu działań wojennych w latach 1914-1918 sytuacja w mieście cały czas była niestabilna. Z jednej strony miasto chcieli opanować Ukraińcy, z drugiej Polacy. W trakcie lekcji uczniowie dowiedzą się jak przebiegała linia frontu, oraz jak wyglądały walki w listopadzie i grudniu 1918 roku.

Przemyśl w czasie II wojny światowej. Przemyśl to jedno z najstarszych miast w Polsce. W swojej ponad tysiącletniej historii miasto było wielokrotnie atakowane ponosząc duże straty materialne i ludnościowe. Jednak dopiero w wyniku działań drugowojennych Przemyśl utracił ponad 40% zabudowy i 35 tyś. ludności. W czasie zajęć uczniowie poznają tragiczne losy niegdyś trzeciego co do wielkości miasta w Galicji.

Linia Mołotowa – Punkt Oporu Przemyśl. Linia Mołotowa to pas radzieckich umocnień granicznych z III Rzeszą, w skład której wchodziło 13 Rejonów Umocnionych, które były podzielone na Punkty Oporu. W czasie lekcji uczniowie poznają historię budowy i walk o tą jakże ciekawą instalację obronną budowaną w czasie II wojny światowej.

 

Muzeum Historii Miasta Przemyśla

 

Tematy warsztatów muzealnych: 

NOWOŚĆ! HISTORIA RODU BYSTRZYCKICH – podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z historią przedwojennych właścicieli i mieszkańców kamienicy, w której mieści się Muzeum Historii Miasta Przemyśla.

NOWOŚĆ! POZNAJEMY TAJNIKI FOTOGRAFII – CAMERA OBSCURA. Warsztaty inspirowane wystawą w atelier fotograficznym Bernarda Hennera i Adama Wysockiego. Uczestnicy wykonają aparat otworkowy.

NOWOŚĆ! ŚWIAT TECHNIK SZLACHETNYCH – CYJANOTYPIA. Warsztaty inspirowane pierwszymi zdjęciami wykorzystującymi światłoczułość soli żelaza. Uczestnicy poznają zasady wykonywania oraz wykonają samodzielnie odbitkę fotograficzną. W związku z wykorzystaniem chemii fotograficznej, zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych oraz liceów. Minimalny czas trwania warsztatów wynosi 2 godziny (120 minut). Koszt uczestnictwa to 14 zł od osoby.

NOWOŚĆ! TECHNIKI GRAFICZNE W MUZEUM HISTORII MIASTA PRZEMYŚLA. Podczas zajęć uczestnicy poznają techniki graficzne jakimi posługiwał się Marian Stroński. Inspirując się jego twórczością stworzą własny linoryt.

NOWOŚĆ! O HIGIENIE W XIX WIEKU! Na zajęciach odpowiemy na pytania: Jakiego pomieszczenia brakowało we wnętrzach mieszczańskich w XIX wieku? Jak ludzie radzili sobie z brakiem toalety? W części praktycznej uczestnicy wykonają kule musujące do kąpieli. (WYKONUJĄ PRACE- kule musujące, KTÓRE MOGĄ BYĆ WRĘCZANE Z OKAZJI: DZIEŃ MATKI, DZIEŃ OJCA, DZIEŃ BABCI I DZIADKA).

NOWOŚĆ! DREWNIANE KOLCZYKI ZDOBIONE METODĄ DECOUPAGE. Kontynuacja warsztatów ze zdobienia różnego rodzaju przedmiotów. W trakcie zajęć uczestnicy krok po kroku uczą się nowej techniki.

MOJA PIERWSZA WIZYTA W MUZEUM. Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z historią powstania przemyskiego muzeum, jego założycielami.

HERB MIASTA PRZEMYŚLA. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się czym jest herb oraz poznają historię powstania herbu miasta. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy tworzą pamiątkowy magnes w postaci herbu miasta Przemyśla.

W MIESZKANIU PRABABCI. Na podstawie ekspozycji wnętrz mieszczańskich dzieci będą miały okazję zapoznać się z życiem codziennym mieszkańców miasta w XIX i na początku XX w. Zwiedzanie połączone jest z grą muzealną.

CO STRASZYŁO W PIWNICACH? Na zajęciach dzieci poznają historię Przemyśla na przestrzeni XVI - XVII w. Dowiedzą się o znaczeniu handlu dla rozwoju miasta i roli jaką pełniło w nim mieszczaństwo. W drugiej części warsztatów zadaniem uczestników będzie wykonanie postaci ducha Kupca - Mieszczanina. (od października 2021)

MARIAN STROŃSKI NASZĄ INSPIRACJĄ. Podczas zwiedzania ekspozycji "Marian Stroński. Życie i twórczość" uczestnicy poznają historię miasta na podstawie prac wybitnego malarza tworzącego w Przemyślu. Zapoznają się z technikami, w których tworzył malarz. W części praktycznej uczniowie przejdą szybki kurs rysunku z artystą-plastykiem Tomaszem Królem.

JAK POWSTAJE OBRAZ? Podczas zajęć uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania: Na czym można malować? Przy pomocy jakich narzędzi? Co to jest sztaluga, werniks, blejtram? Jakie są techniki malarskie?

CO TO JEST KOLAŻ? Uczestnicy poznają historię powstania tej ciekawej techniki. Podczas zajęć wykonają kolaż łącząc różne techniki plastyczne.

PORTRETY I AUTOPORTRETY, POZNAJEMY RÓŻNICE. Warsztaty malarskie inspirowane twórczością Mariana Strońskiego, podczas których malujemy swój autoportret lub portret koleżanki/kolegi. Zabawa z lustrami.

MARTWA NATURA. Uczestnicy poznają technikę na podstawie prac Mariana Strońskiego. Następnie na podstawie przygotowanej przez edukatorów kompozycji malują martwą naturę.

ABSTRAKCJA… Poznajemy technikę na podstawie prac Mariana Strońskiego. Podejmujemy próbę stworzenia własnej kompozycji tworzonej za pomocą emocji, barw, linii oraz plam.

JAK MIERZONO KIEDYŚ CZAS I JAKICH UŻYWANO DO TEGO PRZEDMIOTÓW? W trakcie warsztatów uczniowie zwiedzają muzealne wnętrza, odnajdując na nich stare zegary. W części praktycznej uczestnicy tworzą domowy zegar i uczą się odczytywać godziny.

CYKL WARSZTATÓW: DECOUPAGE JAKO TECHNIKA OZDABIANIA PRZEDMIOTÓW. Podczas zajęć dzieci wykonają ramki na zdjęcia, wazony, filiżanki, talerze, zakładki do książek. (WYKONUJĄ PRACE, KTÓRE MOGĄ BYĆ WRĘCZANE Z OKAZJI: DZIEŃ MATKI, DZIEŃ OJCA, DZIEŃ BABCI I DZIADKA).