Scena BUNKIER

Scena BUNKIER

Koncert na pierwsze urodziny Sceny BunkierScena Bunkier to projekt kulturalny Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej powstały w 2015 roku. Ideą Sceny Bunkier jest upowszechnianie polskiej kultury, wiedzy o historii, sztuce i  promocja młodych twórców. Na Scenę Bunkier bardzo często zapraszani są artyści związani z Podkarpaciem i nawiązujący do kultury regionu. Nie jest to jednak kryterium.

Scena Bunkier to przede wszystkim przestrzeń do dyskusji z publicznością, miejsce prezentacji najciekawszych zjawisk w polskiej kulturze i „twierdza sztuki”, która uzupełnia życie kulturalne miasta. Scena Bunkier ma sprzyjać integracji społecznej i budowaniu mostów między ludźmi.

Zadaniem Scena Bunkier jest ułatwienie kontaktu między twórcą kultury a odbiorcą. To miejsce integrujące lokalną społeczność, sympatyków Przemyśla i mieszkańców Podkarpacia. Program artystyczny oraz lokalizacja projektu na parterze w budynku bez barier zachęca do uczestnictwa w życiu kulturalnym osoby, które mają utrudniony dostęp do kultury i nie mogły korzystać z jej zasobów.

Pierwsze urodziny Sceny BunkierScena Bunkier to koncerty młodych twórców oraz uznanych artystów w Polsce i Europie, spotkania z ludźmi kultury, rozmowy o książkach, pokazy filmowe, spektakle teatralne, w tym prezentacje teatrów autorskich.

Dlaczego Scena Bunkier? Projekt nowego gmachu Muzeum, nominowany w 2009 roku do nagrody im. Miesa van der Rohe, czyli architektonicznego Oscara, nawiązuje do bunkrów Twierdzy Przemyśl. Dziś ten przeszklony i nowoczesny gmach przez mieszkańców Przemyśla nazywany jest potocznie bunkrem.

Scena Bunkier nie ma stałej dotacji, istnieje dzięki sponsorom z Przemyśla i podkarpackim firmom. Z niektórymi z nich współpracuje od początku swojej działalności.

Aspiracją Scena Bunkier jest stała współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami, uniwersytetami, akademiami muzycznymi, szkołami artystycznymi, teatralnymi i filmowymi oraz tworzenie cyklicznych wydarzeń artystycznych.