Majątek Jednostki

Dodał: Michał Krzemiński
Dnia: 13 kwietnia 2017
Ostatnio zmieniony przez:
Michał Krzemiński
Dnia: 13 kwietnia 2017

Środki trwałe Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej:

 1. grunty - 1 178 398 zł
 2. budynki i lokale - 22 904 178 zł
 3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 215 922 zł
 4. kotły i maszyny energetyczne - 0 zł
 5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 51 085 zł
 6. specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - 6 287 zł
 7. urządzenia techniczne - 211 655 zł
 8. środki transportu - 17 287 zł
 9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 105 280 zł
 10. pozostałe środki trwałe - 0 zł
 11. wartości niematerialne i prawne -11 781 zł
 12. muzealia - 3 977 710 zł