Wydawnictwa

Twierdza Przemyśl w okresie I wojny światowej

Autor
Burzyńska Janina
Redaktor
Burzyński Tadeusz
Rok wydania
2002
Numer ISBN
83-909267-9-2
Liczba stron
42
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Wydawnictwo omawia genezę XIX-wiecznej, austriackiej twierdzy pierścieniowej, usytuowanej na przemyskich wzgórzach otaczających miasto. Autorzy przybliżają okoliczności jej powstania, z uwzględnieniem sytuacji polityczno – gospodarczej należącego wówczas do Austrii Przemyśla. Twierdza Przemyśl zalicza się do największych osiągnięć sztuki fortyfikacyjnej XIX/XX w. i jako, prawie kompletnie zachowany zespół zabudowań obronnych, do dziś pozostaje ogromną atrakcją turystyczną. Publikacja opisuje szczegółowo jej dzieje w okresie trwania I wojny światowej, kiedy zaliczała się do najpotężniejszych twierdz Europy. Dodatkowym atutem wydawnictwa jest duża ilość fotografii i map (archiwalnych i współczesnych) ilustrujących fortyfikacje.

Klasa starej daty

Autor
Stojak Grażyna
Redaktor
Sarkady Antoni
Rok wydania
2002
Numer ISBN
83-917705-0-8
Liczba stron
116
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Publikacja opowiada o historii kształcenia nauczycieli oraz edukacji plastycznej dzieci i młodzieży  w szkolnictwie przemyskim, od momentu wprowadzenia autonomii na terenie Galicji, aż do reformy programów szkolnych w latach 60. XX wieku. Wydawnictwo towarzyszyło wystawie pod tym samy tytułem, zorganizowanej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w 2002 r.

Broń biała ze zbiorów MNZP

Autor
Zahel Dorota
Redaktor
Sarkady Antoni
Rok wydania
2001
Numer ISBN
83-909267-7-6
Liczba stron
12
Format
21 x 15 cm
Okładka
miękka

Informator zorganizowanej w 2001 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej ekspozycji Broń biała. Autorka dokonuje klasyfikacji zaprezentowanej broni w oparciu o różnice w konstrukcji i sposobie użycia. Omówienie typologii poszczególnych eksponatów uzupełniają schematyczne rysunki obrazujące budowę każdego z omówionych typów oręża.

Wystawa Artystów Pedagogów Szkół Artystycznych Absolwentów PLSP w Jarosławiu Przemyśl `98

Autor
Lewińska-Gwóźdź Beata
Komentarz:
Kotowicz Cezariusz
Rok wydania
1998
Liczba stron
66
Format
21 x 30 cm
Okładka
twarda

Pamiątkowa publikacja towarzysząca ekspozycji zorganizowanej przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz Liceum Plastycznym w Jarosławiu, z okazji 50-lecia Liceum. Katalog zawiera fotografie zaprezentowanych na wystawie prac – wykonanych przez kilka pokoleń artystów-pedagogów związanych ze szkołą w Jarosławiu – opatrzonych notami biograficznymi autorów. Ponadto wydawnictwo prezentuje zarys dziejów jarosławskiego liceum od jego powstania aż po czasy współczesne, z uwzględnieniem różnorodnych środowisk artystycznych wyedukowanych przez szkołę oraz postaci wielu wybitnych twórców i propagatorów kultury, będących jej absolwentami.

Malarstwo Czesława Rzepińskiego

Autor
Madeyski Jerzy
Rok wydania
1995
Liczba stron
36
Format
20 x 22 cm
Okładka
miękka

Katalog z reprodukcjami dzieł jednego z czołowych polskich kolorystów Czesława Rzepińskiego; opatrzony komentarzem zawierającym elementy biografic11zne oraz wypowiedzi samego artysty.

Ikony ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Autor
Kostek Józefa
Rok wydania
1995
Numer ISBN
83-909267-9-2
Format
21 x 30 cm

Folder informacyjny, opisujący, czym jest i skąd wzięła się ikona. Autorka wyjaśnia skrótowo genezę malarstwa ikonowego oraz na czym polega jego dwoista specyfika z pogranicza sztuki i religii. Informator powstał w oparciu o ówczesną wystawę stałą, prezentującą ikony ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Barokizacja wystroju Katedry Przemyskiej za rządów biskupa Aleksandra Antoniego Fredry

Autor
Sito Jakub
Rok wydania
1992
Liczba stron
32
Format
15 x 23 cm
Okładka
miękka

Publikacja omawia XVIII-wieczną rozbudowę katedry przemyskiej, z uwzględnieniem rysu biograficznego bp. Aleksandra Antoniego Fredry. Autor omawia szczegółowo genezę powstania oraz wystrój bazyliki (w szczególności przyległej do jej korpusu – świętokrzyskiej kaplicy Fredrowskiej, tzw. Kaplicy św. Krzyża) m.in. poprzez porównanie jej wnętrza z kościołem św. Katarzyny we Lwowie. Odrębny podrozdział wydawnictwa poświęcony został omówieniu zespołu nieistniejących już ołtarzy katedralnych, ufundowanych przez bp. Aleksandra Fredrę. Opracowanie powstało w oparciu o pracę magisterską autora, materiały archiwalne z Archiwum Diecezjalnego w Przemyślu oraz dokumenty z archiwum klasztornego oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu.

Sprawy chłopskie przed Sądem Dominialnym w Nienadowej w latach 1806-1843

Autor
Ruszel Krzysztof
Redaktor
Burzyński Tadeusz
Rok wydania
1989
Numer ISBN
83-03-02974-6
Liczba stron
198
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Książka oparta na archiwaliach sądu dominialnego w Nienadowej, obrazująca dzieje, kulturę i obyczaje galicyjskiej wsi w I połowie XIX wieku; zawiera również charakterystykę instytucji sądownictwa dominialnego i jej przedstawicieli. Opracowanie przez autora licznych pozycji archiwalnych nadaje wydawnictwu walor publikacji źródłowej.

Twierdza Przemyśl

Autor
Burzyńska Janina
Rok wydania
1987

Mapa stylizowana na austriacki wojskowy dokument, przedstawiająca rozmieszczenie fortów Twierdzy Przemyśl, ze zwięzłym komentarzem historycznym. Projekt – Wrzesław Zurawski.