Wydawnictwa

Śladami rodziny Hennerów. Z dziejów przemyskiej fotografii

Autor
Stojak Grażyna
Rok wydania
2006
Numer ISBN
83-921500-8-2
Liczba stron
90
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Poprzez biografie członków "dynastji fotografów" - Hennerów wydawnictwo pokazuje interesujący wycinek historii Przemyśla, Jarosławia i Lwowa, jak również tablicę genealogiczną rodu Hennerów.

Z albumu Wysockiego. Z dziejów przemyskiej fotografii

Autor
Stojak Grażyna
Komentarz:
Burzyński Tadeusz
Rok wydania
2006
Numer ISBN
83-60680-03-5
Liczba stron
82
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Publikacja prezentuje sylwetkę Adama Wysockiego - wybitnego przemyskiego fotografika. Przez pryzmat historii fotografii na ziemiach Małopolski Wschodniej w I połowie XX wieku, autorka ukazuje życie, działalność i pasje fotografa. Wydawnictwo zawiera także katalog wyposażenia i sprzętu z zakładu fotograficznego Adama Wysockiego w Przemyślu, z I połowy XX wieku oraz liczne ilustracje jego prac (w tym projekty pocztówek z widokami miasta). Publikacja towarzyszy stałej ekspozycji w Muzeum Historii Miasta Przemyśla, zorganizowanej jako dawne atelier po Adamie Wysockim i jego mistrzu - Bernardzie Hennerze - pionierze sztuki fotograficznej w Przemyślu.  

Tajemnice Placu Berka Joselewicza w Przemyślu. Badania archeologiczne w rejonie „Żydowskiego Miasta”. Katalog wystawy

Autor
Koperski Andrzej,
Rejniewicz Łukasz
Redaktor
Koperski Andrzej
Komentarz:
Burzyński Tadeusz
Rok wydania
2006
Numer ISBN
83-921500-9-0
Liczba stron
36
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Wydawnictwo opisuje rezultaty trwających ponad pół roku prac archeologicznych, poprzedzających budowę nowego gmachu muzealnego przy placu Berka Joselewicza w Przemyślu. W trakcie badań wykopaliskowych dokonano rozpoznania wczesnośredniowiecznego osadnictwa oraz zabudowy historycznej tzw. „żydowskiego miasta”. Autorzy prezentują wyniki prac archeologicznych, opatrując je komentarzem historycznym. Dodatkowym atutem wydawnictwa jest obszerny katalog, ilustrujący pozyskane w trakcie wykopalisk zabytki archeologiczne.

W pracowni alchemika

Autor
Zahel Dorota
Rok wydania
2006
Numer ISBN
83-60680-02-7
Liczba stron
36
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Publikacja opisuje alchemika Michała Sędziwoja, którego postać stała się inspiracją do zorganizowania w 2006 r. w Muzeum Historii Miasta Przemyśla (oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej) wystawy pod tym samym tytułem. Autorka przybliża historię alchemii - dziedziny tyleż tajemniczej, co popularnej w XVI- i XVII-wiecznej Polsce. Dodatkowo wydawnictwo wzbogacone zostało fotografiami obrazującymi wspomnianą wystawę, jak również ilustracjami zaczerpniętymi z pozycji R. Bugaja pt. „W poszukiwaniu kamienia filozoficznego” (Warszawa 1957).

Nad nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą…Z ikonografii Bożego Narodzenia

Autor
Winiarska Katarzyna,
Trojanowska Marta,
Burzyński Tadeusz,
Olbromski Mariusz Jerzy
Rok wydania
2006
Numer ISBN
83-60680-01-9
Liczba stron
100
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Wydawnictwo opowiada o dziejach ikonografii Bożego Narodzenia w odniesieniu do Wschodniego i Zachodniego chrześcijaństwa. Symbolika bożonarodzeniowa poddana została analizie na przykładzie malowideł cerkiewnych oraz grafik i obrazów ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Ukryte znaczenia tematyki świąt narodzin Chrystusa autorzy przybliżyli także poprzez sakralne motywy w pocztówkach Leli Pawlikowskiej - słynnej artystki z Medyki, ilustracje autorstwa Zofii Stryjeńskiej do albumu „Pastorałka złożona z 7 kolęd. 1915” jak również współczesne obrazy Jana Ekierta. Dodatkowym atutem publikacji jest szczegółowe omówienie tradycji i zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia na terenie Przemyśla i okolic.

Biografie spóźnione. Krystyna Rokowska 1940-2004

Autor
Winiarska Katarzyna,
Olbromska Urszula
Komentarz:
Olbromski Mariusz Jerzy
Rok wydania
2006
Numer ISBN
83-60680-05-1
Liczba stron
78
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Pierwsza biografia przemyskiej malarki oraz projektantki szkła artystycznego i ceramiki – Krystyny Rokowskiej. Historia życia i twórczości tej niezwykle pogodnej artystki, uzupełniona została wspomnieniami jej przyjaciół i bliskich. Ponadto, wydawnictwo zawiera bogaty zbiór fotografii ilustrujących dorobek artystyczny malarki – obrazy oraz zaprojektowane przez nią szklane i ceramiczne przedmioty. Wydawnictwo towarzyszyło pierwszej pośmiertnej wystawie prac Krystyny Rokowskiej, zorganizowanej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Fajki ze zbiorów Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego we Lwowie w Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu

Autor
Olbromska Urszula,
Sarkady Antoni,
Olbromski Mariusz Jerzy
Redaktor
Sarkady Antoni
Rok wydania
2006
Numer ISBN
83-921500-6-0
Liczba stron
90
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Publikacja z cyklu „Najcenniejsze kolekcje fajek”; prezentuje unikalną kolekcję bogato zdobionych fajek lwowskich. Opowiada o tradycjach palenia fajki na Ukrainie i omawia genezę używania tytoniu w Europie. Tematykę „tytoniową” w Polsce autorzy ukazali przez pryzmat wiersza Jana Andrzeja Morsztyna pt. „Na tabak do Piotra”, prezentując przy tej okazji sylwetkę wybitnego barokowego poety.

Przemyśl w okresie II wojny światowej

Autor
Cieplińska Anna
Błoński Jacek
Komentarz:
Burzyński Tadeusz
Rok wydania
2006
Numer ISBN
978-83-60680-19-3
Liczba stron
172
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

W książce  zaprezentowane zostały dzieje Przemyśla i jego mieszkańców w latach 1939-1945. Informacje o wydarzeniach z okresu okupacji sowieckiej i niemieckiej wzbogacono wieloma unikatowymi fotografiami. Publikacja nawiązuje do wystawy prezentowanej w Muzeum Historii Miasta (oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej).

620 lat przemyskich cechów i organizacji rzemieślniczych

Autor
Zahel Dorota,
Bator Janusz
Redaktor
Sarkady Antoni
Komentarz:
Olbromski Mariusz Jerzy
Rok wydania
2006
Numer ISBN
83-60680-00-0
Liczba stron
88
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Publikacja omawia bogate tradycje rzemiosła przemyskiego na przestrzeni wieków oraz poszczególne organizacje rzemieślnicze działające w Przemyślu w XX wieku. Autorzy opisują również genezę i dzieje cechów w skali Europy, począwszy od czasów starożytnych. Wydawnictwo zawiera liczną dokumentację fotograficzną, przedstawiającą najciekawsze zabytki cechowe ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz prezentowane na wspomnianej wystawie eksponaty ze zbioru Cechu Rzemiosł Różnych; katalog towarzyszył wystawie o tym samym tytule, zorganizowanej w 2006 r.

Lela Pawlikowska (1901-1980). Dama z Medyki i Londynu.

Autor
Trojanowska Marta
Redaktor
Sarkady Antoni
Komentarz:
Olbromski Mariusz Jerzy
Rok wydania
2005
Numer ISBN
83-917705-9-1
Liczba stron
72
Format
24 x 17 cm
Okładka
miękka

Wydawnictwo prezentuje postać i twórczość Leli (Anieli) z Wolskich Pawlikowskiej – utalentowanej graficzki, ilustratorki i malarki. Autorka przybliża tę zasłużoną dla polskiej historii sztuki artystkę, która poprzez swą działalność emigracyjną wpisała się na trwałe również w dzieje powojennej sztuki europejskiej. Publikacja jest zarazem informatorem wystawy pod tym samym tytułem, która w okresie czerwiec 2005 – styczeń 2006, poza Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, odwiedziła Bibliotekę Jagiellońską w Krakowie i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Różnorodne tematycznie i formalnie oeuvre wzbogacone zostało licznymi ilustracjami prac artystki, a także archiwalnymi fotografiami z jej rodzinnych albumów.